Cardul european de sănătate, în atenția asiguraților din Vâlcea


Începând de luna aceasta, documentele necesare obținerii cardului european se depun la Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, camera 2. Pașii pentru obținerea cardului european de sănătate sunt următorii:
• se va completa și semna o cerere de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) – modelul poate fi descărcat și de pe site-ul instituției;
• se atașează copie BI/CI și documentele doveditoare ale calității de asigurat (pentru copii minori, se atașează copia certificatului de naștere/CI, iar la cererea făcută în numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea);
• se depun documentele la Sediul CAS Vâlcea, str. General Magheru, nr. 27, Râmnicu Vâlcea, camera 2.
Programul de lucru cu publicul este următorul: 08.30 – 17.00 (de luni până joi) și 08.30 – 14.30 (în zilele de vineri). Cardul va fi eliberat în termen de șapte zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. Studenții / masteranzii care studiază în statele membre ale Uniunii Europene pot obține card CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român.