Încasările prin Trezoreria Statului din Vâlcea, în creștere


• statistică valabilă anului trecut, comparativ cu 2013

Anul trecut, încasările la buget, prin Trezoreria Statului din județul Vâlcea, au cunoscut o creștere semnificativă comparativ cu anul 2013. Potrivit datelor furnizate de directorul interimar al Finanțelor Publice Vâlcea, Ioan Hrebenciuc, în 2014, prin unitățile Trezoreriei Statului din judeţul Vâlcea, s-au încasat venituri care numai pentru bugetul general consolidat sunt în sumă de 1.698 milioane lei, în creştere cu 244 milioane lei faţă de anul precedent. Din total venituri încasate, suma de 236 milioane lei a fost încasată la ghişee, în numerar. În contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt gestionate 1.560.905 conturi (în creştere cu 534.000 faţă de anul precedent). De asemenea, potrivit atribuţiilor sale, ATCP Vâlcea a realizat şi asigurat: execuţiile zilnice privind execuţia bugetului general consoli­dat; monitorizarea lunară a numă­rului de posturi şi a cheltuielilor de personal ale bugetelor locale şi bugetelor activităţilor finanţate inte­gral şi/sau parţial din venituri proprii; raportarea lunară a conturilor de execuţie ale unităţilor administrativ-teritoriale; raportarea lunară a plă­ţilor restante ale bugetelor locale, precum şi a unor indicatori din bilanţul contabil; raportarea lunară a plăţilor restante mai vechi de 90 de zile, centralizată pe baza rapor­tă­rilor unităţilor administrativ-terito­riale din judeţul Vâlcea; situaţiile financiare trimestriale depuse de cele 90 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea.

Posting....