Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

5 august 2020

Încă o şansă pentru Măsurile 121 şi 123„Termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 «Modernizarea exploataţiilor agricole» și Măsurii 123 «Creşterea valorii adăugate a produselor agricole  şi forestiere» se prelungeşte până în data de 15 februarie 2013”, anunţă un comunicat oficial APDRP. Potrivit unei informări a Agenţiei, cea de-a zecea sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 121 și cea de-a douăsprezecea sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 123 se desfăşoară în perioada 26 noiembrie 2012 – 15 februarie 2013. Termenul limită pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 și Măsurii 123, în această sesiune, este vineri, 15 februarie 2013, ora 12:00. Fondurile disponibile pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt de 150.000.000 euro şi se acordă distinct, după cum urmează: 20.000.000 euro pentru implementarea standardelor pentru lapte crud și protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;10.000.000 euro pentru beneficiarii Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanțare; 48.000.000 euro pentru sectorul vegetal (40%); 72.000.000 euro pentru sectorul animal (60%). Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 1.600.000 euro.

Fondurile disponibile pentru Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” sunt de 80.000.000 euro, defalcate după cum urmează: 20.000.000 euro pentru implementarea standardului privind laptele crud, în conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE; 60.000.000 euro pentru finanțarea proiectelor care vizează investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a CE (cu excepție produselor piscicole) și care obțin produse incluse în Anexa I din sectoarele prioritare. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 123 este de 3.000.000 euro.

Februarie aduce o nouă campanie de informare APIA

 

Adrian-PinteaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va desfăşura, în 1 perioada februarie – 10 iunie 2013, Campania de informare privind primirea cererilor de sprijin de suprafaţă, obiectivul fiind informarea fermierilor cu privire la fondurile europene şi naţionale destinate schemelor/măsurilor disponibile. “Se pune accent, în continuare, pe informarea eficientă a fermierilor cu privire la aplicaţia de identificare online a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii îşi pot vizualiza, prin conexiune la internet, propriile parcele digitizate în campania anterioară şi îşi pot digitiza şi alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA. Buna informare a fermierilor reprezintă una din primele şi cele mai importante condiţii pentru derularea la timp şi corectă a întregului proces de absorbţie a fondurilor europene alocate pentru sectorul agricol din Româ­nia”, se arată în comunicatul transmis Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), sub semnătura directorului Adrian Pintea (foto). „Pe durata campaniei, centrele judeţene şi locale ale Agenţiei vor organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor şi respectiv a administraţiei agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijin pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2013, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă. În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă şi identificare, respectiv de schiţare corectă, online a parcelelor agricole. De asemenea, se va pune accent pe obligativitatea agricultorilor de a respecta normele de ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele agricole utilizate. De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii cât şi administraţia agricolă din primării, respectiv personalul din bibliotecile judeţene şi comunale cuprinse în programul Biblionet”, se adaugă în documentul  APIA.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized