Încă o amânare pentru alegerile de la Camera Agricolă


• un proiect de ordonanţă de urgenţă publicată pe pagina Ministerului Agriculturii dezvăluie faptul că Guvernul va amâna pentru 2013 înfiinţarea Camerelor Agricole

Potrivit conducerii Direcţiei Agricole Vâlcea, articol unic prevede: „  Termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 472 din 11 iulie 2012, cu privire la organizarea desfăşurării primelor alegeri pentru constituirea camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală se prorogă cu 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”

Termenul insuficient prevăzut de art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, în vederea îndeplinirii formalităţilor privind inscrierea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, până la data desfăşurării alegerilor. Necesitatea asigurării logisticii pentru buna desfăşurare a primelor alegeri ale camerelor pentru agricultură, silvicultură industrie alimentară, piscicultură şi dezvoltare rurală în secţiile de votare din spaţiile care vor fi puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, care sunt abilitate sa asigure în aceeaşi perioadă şi suportul necesar organizării alegerilor parlamentare;

„Evitarea suprapunerii perioadei de desfăşurare a campaniei electorale privind alegerea membrilor camerelor agricole judeţene, desemnaţi din rândul structurilor asociative, profesionale, sindicale şi patronale, structuri cu caracter apolitic, cu perioada stabilită pentru desfăşurarea campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare care vor avea loc pe data de 9 decembrie 2012, conform Hotărârii Guvernului nr.888/2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012”, ne-a explicat Florel Bădele, directorul executiv al Direcţiei Agricole Vâlcea.