În ultima zi a acestei luni, Ședința ordinară a CL Horezu


Consilierii locali din Horezu sunt convocați pentru joi, 31 ianuarie, cu începere de la ora 16.00, în Sala de Conferințe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu”. Pe ordinea de zi a ședinței aferente lunii ianuarie se regăsesc opt puncte. Astfel, aleșii locuitorilor din orașul de sub Buila vor avea de dezbătut și votat următoarele proiecte:
1.Prezentarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare: 27 decembrie 2018 și 9 ianuarie 2019;
2.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din orașul Horezu, județul Vâlcea, pentru anul școlar 2019/2020;
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea condițiilor de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a orașului Horezu, județul Vâlcea;
4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de eficiență energetică a orașului Horezu, județul Vâlcea, în perioada 2018/2025;
5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de lucrări și devizului estimat privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza orașului Horezu în perioada ianuarie – decembrie 2019, de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării Regulamentului, caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare de pe raza orașului Horezu;
7.Prezentarea adresei nr. 23/08.01.2019 a SC Brai-Cata;
8.Prezentarea demisiei nr. 939/15.01.2019 a domnului Zăvoianu Nicolae din Consiliul de Administrație al SC Horezu Prim SRL.