În luna septembrie,
ITM VÂLCEA A APLICAT AMENZI de 185.000 de lei pentru neregulile descoperite la firmele din județ


Serviciul Control Relaţii de Muncă și compartimentul Muncă Nedeclarată din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au efectuat, în luna septembrie 2022, 130 controale. Pentru neregulile constatate au fost dispuse 282 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv, contractele individuale de muncă.
Au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, din care șapte avertismente şi 11 amenzi în valoare de 185.000 lei. În timpul controalelor, au fost identificate nouă persoane în situații de muncă nedeclarată, respectiv, fiind primite la muncă fară încheierea unui contract individual de muncă. Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționati in conformitate cu prevederile art. 260 (1), lit. e, cu amenzi contravenționale în valoare totală de 160.000 lei.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost:
• cazuri de muncă nedeclarată;
• neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;
• nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;
• neplata drepturilor salariale;
• neacordarea repausului săptămânal;
• neplata orelor suplimentare;
• neplata orelor de noapte.

Probleme și pe SSM

În luna septembrie 2022, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă (SSM) din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat 37 de controale. Pentru neregulile descoperite au fost dispuse 84 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 84 sancţiuni contravenţionale, din care două amenzi în valoare de 18.000 lei şi 82 avertismente. În luna septembrie 2022, au fost înregistrate patru accidente de muncă, a căror urmare a fost incapacitate temporară de muncă.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
• asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
• asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
• evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
• elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
• efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
• dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
• dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
• efectuarea corespunzătoare a determinărilor de noxe necesare pentru protecția lucrătorilor expuși și luarea masurilor la locurile de muncă;
• asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Informațiile prezentate ne-au fost oferite de către Livia-Elena Nicolae, inspector-șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.
Sursă foto: Arhivă