În luna mai, AMENZI DE APROAPE 100.000 DE LEI pentru neregulile descoperite pe piața muncii din Vâlcea


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au anunțat că, în luna mai 2021, Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 144 controale. Au fost dispuse 408 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractul colectiv de muncă. Au fost aplicate 35 sancţiuni contravenţionale, din care 18 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 98.600 lei.
De asemenea, în timpul controalelor, au fost identificate trei persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. Au fost depuse șase contracte colective de muncă și un act adițional la contractul colectiv de muncă.

Principalele nereguli constatate

Cele mai importante neconformităţi constatate de către inspectorii muncii vâlceni în controalele efectuate au fost:
• neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
• netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
• neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
• nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control
• neplata drepturilor salariale;
• neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
• neacordarea repausului săptămânal;
• neplata orelor suplimentare;
• neplata orelor de noapte.

Probleme și pe SSM

Tot în luna mai 2021, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat 56 de controale. Au fost dispuse 242 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 242 sancţiuni contravenţionale, din care trei amenzi în valoare de 23.000 lei şi 239 avertismente. În luna mai 2021 au fost înregistrate cinci accidente de muncă, a căror urmare a fost incapacitate temporară de muncă şi nu s-au înregistrat accidente mortale.
Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
• luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru combaterea răspândirii virusului SARS-COV2;
• asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
• asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
• evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
• elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
• efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
• dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
• dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
• s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor la locurile de muncă unde noxele depășesc valorile admise;
• asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea