În cea mai aglomerată lună a anului: amenzi ridicole pentru comercianții de carne


Potrivit unui comunicat oficial de presă, în cursul lunii decembrie 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi pe domenii de activitate, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, depozitarea de seminţe, legume şi fructe: „Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 8.010 controale, în urma cărora au fost acordate 118 de amenzi în valoare de 197.120 de lei. Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind: nerespectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, spaţii, echipamente, infiltraţii, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, acţiuni DDD, paleţi, becuri, plase protecţie, chiuvete, recipienţi deşeuri); documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsa HACCP); etichetare, buletine analiză şi ambalare; documente şi trasabilitate; personalul – lipsă fişe de aptitudini, echipament de protecţie, stare de sănătate neatestată, instruiri; lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; mijloace auto neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.
La nivelul județului Vâlcea, amenzile au fost de doar 600 lei și asta pentru manipularea necorespunzătoare de produse alimentare.
De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă şi probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate”.