În Călimănești, s-a stabilit bugetul


Săptămâna trecută, în Sala de conferințe a Liceului de Turism din Călimănești, autoritățile locale, în frunte cu edilul Florinel Constantinescu (foto), au dezbătut public proiectul de buget pe 2017. Resursele bugetului local, în valoare estimativă de 20.000.000 lei se compun din: venituri din impozite și taxe locale (cam 11.800.000 lei), venituri cu destinație specială și excedent din anii anteriori, care este de aproximativ 9.000 lei.
Potrivit declarației edilului din Călimănești, veniturile proprii ale bugetului local, estimate pentru anul 2017, sunt mai mari cu aproximativ 2.100.000 lei față de cele estimate în bugetul inițial propus pentru 2016. Factorii care au condus la această situație sunt: majorarea cotelor alocate orașului Călimănești din unele venituri ale Bugetului de Stat pe anul 2017 și comunicate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea conform reglementărilor Legii nr. 6/2017 și creșterea materiei impozabile și a bazei de impozitare.

Ce investiții vor avea loc anul acesta?

Pe lista de propuneri de investiții pentru anul 2017 se regăsesc o serie de obiective. Amintim: amenajare sală de sport Liceul Tehnologic de Turism, Grădiniță cu Program Normal Călimănești, scenă fixă Parc central, documentații – modernizare și reabilitare Casa de Cultură „Florin Zamfirescu”, extindere iluminat public strada Alexandru Vlahuță, strada Anton Pann, strategie locală în domeniul energetic – documentații reabilitare termică blocuri, Plan Urbanistic General orașul Călimănești, Plan de mobilitate urbană, Plan Urbanistic zonal Căciulata, Plan Urbanistic Zonal Seaca, modernizare străzi pe raza orașului Călimănești – studii de fezabilitate, asfaltare drum Arutela nouă – intrare Mânăstirea Turnu etc.