În atenţia angajatorilor care nu au preluat carnetele de muncă


Angajatorii care până la data prezentei nu au ridicat carnetele de muncă ale salariaţilor de la sediul ITM Vâlcea trebuie să se prezinte la biroul nr. 1 al instituţiei, programul de lucru fiind de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 16.00. Carntele de muncă pot fi predate titularilor în baza actului de identitate, angajatorilor sau reprezentanţilor legali ai acestora în baza unei împuternici exprese din partea angajatorilor, a actului de identitate şi a ştampilei societăţii. Predarea se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, conform dispoziţiilor Ordinului M.M.F.P.S. nr.1083/2011.

La data de 13.12.2011, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea avea în gestiune 10.283 de carnete de muncă. Lista angajatorilor care nu au ridicat carnetele de muncă este afişată la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Inspector şef, Nicolaescu Ion

Posting....