În această săptămână, FRAGMENT DE VAS cu inscripția „Tiamarkos” , expus la Muzeul de Istorie Vâlcea


Descoperită la Ocnița, Buridava Dacică, piesa datează din perioada geto-dacică, fiind readusă la lumină pe șantierul arheologic din Dealul Cosotei; Secţiune: I; Complexul: Gr. 2; Adâncime: – 1,30 metri.
„Descriere: buza profilată. Sub buză, decor striat în valuri, încadrat de benzi de striuri, paralele şi orizontale. Scrierea s-a realizat pe umărul vasului înainte de ardere. Pe unul din fragmente se află cuvântul „Bacile(io) Tiamarkos epoiei” şi un rest din litera „E”. Pe al doilea fragment s-a scris cu aceleaşi litere majuscule greceşti „Tiamarko”, iar pe al treilea fragment „sepoiei ”. Inscripţia completă este „Basile” (Regele Tiamarcos a făcut.) Proces tehnologic: lut; lucrat la roată. Dimensiuni: Diametru = 5,5 cm; Greutate = 107 gr”, sună caracterizarea realizată de muzeografii vâlceni.
I.I. Russu în „Anuarul Institutului de Istorie si Arheologie”, scos la Cluj-Napoca în anul 1976, scria că numele dinastului dac este de cea mai pură factură tracică și tot el este cel care a descifrat inscripția. Tiamarcos a domnit în răstimpul cuprins între a doua jumătate a sec. I î. en. și începutul celui următor, fără însă a-l putea preciza exact, încadrându-se în galeria de regi daci, urmași ai marelui Burebista și predecesori ai lui Decebal.

Posting....