Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

11 aprilie 2021

Impresionantul bilanț al primarului Peștereanu


• Curierul de Vâlcea vă prezintă bornele unui mandat de primar din mediul rural

STEAGToma Peștereanu, edilul Costeștiului din anul 2012 și până în prezent, și-a structurat în cel mai detaliat mod cu putință proiectele realizate în perioada 2012-2016. Iată care sunt bornele impresionante ale acestor trei ani și jumătate în Costești: Amenajarea centrului civic al comunei: asfaltare strada Primărie – Casa Dumitru Martinescu, amenajare parcări în centrul comunei; Asfaltare porțiune drum Căpitanu – Podul Stoicănii (500 metri); Amenajare parcare la Școala “Ferigile” și Dispensarul Medical Uman cu asfalt; Extindere iluminat public în zonele Biserica Păpușa, Biserica Peri, grup case Petrescu Filimon, Biserica 44 de Izvoare și cimitirul Pietreni, ulița spre Ciorgan Alexandru, ulița spre Prislop, grup case Brăian, grup case Gruiețe – Pădurea Mare, cimitirul din Costești, Blezeni – Valea Jidovii, casa Mecu Pietreni; Istocescu – Pietreni și halda Pietreni; schimbarea permanentă a becurilor arse și montarea de lămpi în zonele neiluminate pe toată raza comunei Costești; Extindere încălzire centrală la Căminul Cultural “C.I.Popian” în sala de dans, biblioteca și muzeu. Reabilitarea toaletei exterioare și amenajare bucătăriei în interiorul căminului; Reabilitarea Căminului Cultural Pietreni și acoperirea acestuia;

HRAM BABEFinalizarea reabilitării Căminului Cultural Bistrița; Finalizarea bazei sportive din satul Varatici (lângă brutărie) tip II cu nocturnă; Extindere alimentare cu apă în: satul Pietreni – zona Ruget 1,3 km – grup de case (fără apă, până acum) cu stație de pompare, în satul Văratici – grup case Lăcraru Visarion, ulița Valea Jidovii – 300 ml, reabilitare pe o porțiune de 200 metri Văratici, Mlăci – Grămadă, Ispas, Peștereanu; S-a reușit monitorizarea video a comunei cu opt camere amplasate în puncte cheie; Reabilitarea Bisericii Peri; Încălzire centrală la Biserica Grușetu și la Capela Costești; Amenajarea bucătăriei de la biserica Peri; Sprijinirea cu materiale de construcție a bisericilor Secături și Ciorobești, Grămești; Sprijinirea Ansamblului de dansuri Floricica în deplasări la festivaluri și emisiuni de televiziune: București, Sibiu, Bran, Govora, Horezu; Sprijinirea echipei de fotbal A.S. Minerul Costești în Superliga județeană; Ziua comunei “La obârșie, la izvor” desfășurată cu oameni de cultură și interpreți deosebiți de folclor (Niculina Stoican, Nineta Popa și Gelu Voicu, Teatrul Masca din București), paradă militară pentru prima dată în comună; Lansări de carte Veniamin Micle la Căminul Cultural Costești. Sprijin financiar acordat domnului Dumitru Bondoc pentru lucrările: “Costești – Vâlcea, 45 de secole de istorie”, volumul al II-lea, Partizanii din muntele Arnota – Un dosar elucidat?”; Inițierea “Zilei Recol­tei” în prima duminică din luna octombrie (2013 – prima ediție, 2015); Prezența asistentului comunitar pentru tratament la domiciliu; Amenajare primărie în interior; Reabilitarea clădirii – anexa, în care se află garajul, ca Sală de Cununii Civile și Sală Ședințe Consiliu Local; Amena­jare fântâni și troițe în punctele: Mlăci – Istocescu Ion, Dealul Costeștilor (lângă Muzeul Tro­vanților), Canton CFR – Rovine, Stog , Școala – Nicu Ispas, Măgura – lângă Damila; Dealul Costeștilor – Huidu Mircea; Lunca – Blezeni; Măgureanu – lângă DJ 646; Amenajare zona campare Stog cu închiderea, pe partea de vest a terenului; Închiderea cu plasă a terenului din punctul Mlăci – Lot școlar; Întreținerea drumurilor de tarla din toată comuna, realizări de apărători de maluri și punți; Realizarea și amplasarea bustului domnitorului Matei Basarab; Semne de intrare în comună la Bărbătești și Tom­șani; Asfaltarea a 1,7 km de drum spre mânăstirea Arnota; Asfaltare 700 metri pe Ruget Pie­treni; Punți pietonale în punctele Stog, Căline, Nechersu, CFI Bistrița, Văratici, Crăcană – Linia Moartă, Găină Ion; Ame­na­jare sala de spectacol a Că­minului Cultural “C.I.Popian”; Ame­naja­rea toale­telor interioare pentru Școala “Ferigile”; Reabili­tare și efi­cienti­zare sistem ilumi­nat stra­dal în comuna Costești, județul Vâlcea s-au montat 430 de lămpi cu leduri de 36 W fiecare.
Proiecte realizate – pe fonduri europene prin GAL Microre­giunea Horezu – măsura 322: Achiziționarea de utilaje pentru serviciul public (un buldo-excavator) – finalizat, Reabilitare imobil primăria Costești – finalizat, Achiziționarea de UTV pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență – finalizat.
Proiecte pe fonduri locale si bugetul de stat pe 2016: Extindere alimentare cu apă în satul Bistrița, Modernizare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea PNDR – măsura 7.2 a patru km de drumuri; Asfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea; Amenajarea unui loc de joacă pentru copii lângă terenul de la brutărie; Reabilitarea fântânilor și troițelor: Barieră Canton Bistrița – Văratici, Bărăgan – Bistrița.

Alte articole de la Politică și Administrație