GUTĂU A SEMNAT pentru reorganizarea teritorială


Într-un comunicat oficial de presă, primarii de municipii cer urgent reformarea sistemului administrativ:
„Consecvenți principiilor de funcționare care ne-au guvernat acțiunile publice în cei 30 de ani de funcționare ai Asociației Municipiilor din România, având în vedere conturarea unei noi majorități parlamentare și constituirea unui nou Guvern, AMR solicită partidelor politice parlamentare și, în special, partidelor care vor asigura guvernarea în următorii ani:
Includerea în Programul de guvernare a unor teme de interes major pentru dezvoltarea României și a comunităților locale:
• reorganizarea administrativ-teritorială;
• continuarea și accelerarea procesului de descentralizare;
• reforma administrației publice centrale și locale;
• Legea zonelor metropolitane”, se arată într-un comunicat transmis de către Asociația Municipiilor din România.

Alte solicitări

„Solicităm consultarea structurilor asociative în procesul de revizuire a Constituției României în vederea îmbunătățirii inclusiv a cadrului constituțional care reglementează funcționarea autorităților publice locale. Asigurarea stabilității legislative, inclusiv prin continuarea procesului de codificare:
• Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor – definitivare;
• Codului finanțelor publice locale – finalizare redactare;
• Codului de procedură administrativă – redactare;
• Codului serviciilor publice – redactare;
• Codului fondurilor europene – redactare.
Pe termen scurt, solicităm viitorului Guvern:
• înaintarea spre dezbatere-consultare a Legii Bugetului de Stat pe anul 2022 cu respectarea angajamentelor privind finanțarea de la Bugetul de Stat a măsurilor care au fost asumate doar prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 (cheltuielile cu educația: finanțare burse și transport elevi; cheltuielile cu asistența socială;);
• implicarea structurilor asociative în procesul de elaborare a cadrului general de implementare a PNRR;
• descentralizarea cadrului de implementare a programelor operaționale în exercițiul financiar 2021-2027;.
Pe termen mediu, solicităm viitorului Guvern revizuirea ,«Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților» și sprijinirea autorităților publice locale pentru modernizarea actualelor sisteme de încălzire centralizată”, se mai arată în comunicatul la care am făcut referire.
În context mai este de menționat și că în rândurile Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România se regăsește și edilul Râmnicului, Mircia Gutău.