Ghidul pentru Sub Măsura 4.1, lansat


Un comunicat oficial de presă anunță că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru SubMăsura 4.1 – „Investiții în exploatații agricole”. Beneficiarii SubMăsurii 4.1 – „Investiții în exploatații agricole” sunt fer­mie­rii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, și cooperativele, res­pectiv cooperativele agricole și societățile cooperative agricole, grupurile de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție stan­dard), sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși: pentru proiectele care prevăd achiziții simple: maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici; pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:  maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal; maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO, sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși: pentru proiectele care prevăd achiziții simple: maximum 500.000 euro; pentru proiectele care prevăd construcții – montaj:  maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic; pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro. În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători, sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției. Ghidul a fost elaborat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în colaborare cu Ministerul Agriculturi și Dezvoltării Rurale în baza consultărilor cu Grupurile de Lucru Agricultură din cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR și în baza versiunii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 transmisă Comisiei Euro­pene spre aprobare. Deși este o variantă consultativă, Ghidul Solici­tan­tului pentru SubMăsura 4.1 – „Investiții în exploatații agricole” pu­bli­cat de AFIR oferă foarte puține informații care să le fie de folos poten­ția­lilor beneficiari. Toți cei interesați pot trimite propuneri și observații pe adresa de e-mail: consultare@afir.info.