Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

5 august 2020

Ghidul 133 e gata (1)


Organismul Intermediar pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (OI IMM) anunţă că a fost realizat şi repostat în secţiunea Operaţiunea Clustere a website-ul OI IMM proiectul final al Ghidului Solicitantului pentru Operaţiunea 1.3.3 – Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere, din cadrul DMI 1.3 – Dezvoltarea antreprenoriatului al Axei prioritare 1 a POSCCE, versiune a Ghidului Solicitantului rezultată în urma preluării ultimelor observaţii sau propuneri de îmbunătăţire, unele fiind propuse de către Autoritatea de Management a POSCCE (urmare a analizei Ghidului supus spre avizare), altele rezultând din dezbaterile celei de a patra reuniuni a Comitetului de Coordonare din data de 10 iulie 2012, iar altele au fost urmarea observaţiilor transmise de către Consiliul Concurenţei (în urma solicitării avizului acestei instituţii la Schema de minimis propusă).

Potrivit CCI Vâlcea, Această versiune a Ghidului Solicitantului este cea finală, şi va fi supusă procesului aprobării prin Ordin ministerial MECMA odată cu lansarea efectivă şi cât mai curând posibilă a Operaţiunii Clustere. Pe data de 20 august va fi lansat apelul de proiecte.

În altă ordine de idei, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.2. – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. Comentariile şi observaţiile pot fi transmise la adresa de email info@mdrt.ro, până la data de 9 septembrie 2012.

Conform Ghidului Solicitantului spre consultare, obiectivul acestui Domeniu Major de Intervenţie îl reprezintă crearea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la rate de ocupare mai mari a forţei de muncă şi consum redus de energie. Alocarea financiară (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă) pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.2 “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” pentru perioada 2007-2013 este de 182,40 milioane euro, fiind repartizată pe cele 8 regiuni de dezvoltare în mod egal. Astfel, alocarea financiară ce revine fiecărei regiuni este de 22,80 milioane euro (FEDR + Buget de stat, reprezentând 60% din valoarea eligibilă).
CONTINUARE… 

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized