Forum ştiinţific pe teme de stringentă actualitate: valorificarea cenuşii din termocentrale


Staţiunea Călimăneşti – Căciulata găzduieşte în aceste zile cea de-a doua Conferinţă internaţională ROMCEN – 2014, eveniment ştiinţific şi de analiză tehnologică de mare actualitate în energetica românească şi mondială.

Asociaţia ROMCEN al cărei act de identitate a fost semnat la noi în Rm.Vâlcea în octombrie 2011 s-a ancorat încă de la înfiinţare în eforturile globale pentru atenuarea fenomenelor care provoacă schimbări climatice la scară mondială.

Obiectivele Asociaţiei  corespund întrutotul prevederilor Convenţiei – Cadru a Naţiunilor Unite şi ale Protocolului de la Kyoto intrate în vigoare în 1994 şi, respectiv, 2005. Se ştie, de asemenea, că Uniunea Europeană a elaborat şi pus în aplicare Directiva Cadru a Deşeurilor nr. 2008/98/CE care a devenit un document juridic pentru toate statele europene menit să gestioneze întregul ciclu al deşeurilor şi să accentueze valorificarea reciclării.

Una dintre obligaţiile ce revin statelor se referă la epurarea pulberilor reziduale şi la aplicarea tehnologiilor de retenţie ori, în caz contrar, de renunţare la instalaţiile poluatoare pentru care sistemele de protecţie a mediului sunt inaplicabile.

Anul trecut, de exemplu, Guvernul României a adoptat H.G. nr. 1096 în baza căreia un număr de 7 termocentrale şi grupuri energetice cu o capacitate totală de 1.200Mw vor fi scoase din funcţiune pe etape până în 2019 tocmai din cauza emisiilor poluante mari pe care le produc. CET Govora nu a intrat în această selecţie riscantă tocmai pentru că specialiştii din această unitate energetică – şi i-aş numi aici pe directorul general Mihai Bălan, pe directorul tehnic Ludovic Zelici, pe şeful Secţiei Cazane, Nicolae Popescu, şi alţii – s-au implicat cu răspundere, competenţă şi profesionalism în reciclarea cenuşii de termocentrală. Datorită acestor specialişti, CET Govora a fost prima şi este în continuare singura termocentrală din ţară unde s-a pus la punct un sistem aplicat de integrare a cenuşii ca materie primă în completare la reţeta de ciment şi betoane.

În cei aproape trei ani câţi au trecut de la înfiinţarea Asociaţiei producătorilor şi utilizatorilor de cenuşă din România – ROMCEN – între această Asociaţie şi Consiliul Judeţean s-a statornicit o foarte bună colaborare pe linia modernizării tehnologiilor de procesare şi valorificare a reziduurilor finale după arderea lignitului.

Ca exemplu concret de bună colaborare poate fi dat proiectul privind modernizarea instalaţiei de desulfurare ale cărei produse pot fi utilizate împreună cu cenuşa în construcţii.  Pentru promovarea acestui proiect, Consiliul Judeţean Vâlcea a contribuit cu 40% din necesarul de finanţare, ceea ce a însemnat peste 64 miliarde lei vechi. În acest scop, Consiliul Judeţean Vâlcea a adoptat, încă din anul 2011, Hotărârea nr.35 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a cofinanţării proiectului.

Pe acest drum s-a făcut un pas important, dar încă mai este cale lungă de parcurs în domeniul cercetării şi valorificării reziduurilor industriale din termocentrale. Tocmai de aceea, îmi pun mari speranţe în dezbaterile şi concluziile celei de-a doua Conferinţe internaţionale.

Dr. ing. ION CÎLEA, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea