Față de 2016, Încasări record ale vameșilor vâlceni în prima jumătate de an!


Din analiza a două luni cu importanță în an, iunie 2017 și iunie 2016, reiese că încasările la bugetul statului au crescut semnificativ, de la 2.743.776 lei la 4.241.384 lei, la Biroul Vamal Vâlcea.
Din analiza efectuată la nivelul instituției conduse de către Marius Nicolăescu (foto), rezultă că numărul operațiunilor de punere în liberă circulație la import a mărfurilor importate definitiv a fost mai mic în cursul lunii iunie 2017 (166 de operațiuni vamale de punere în liberă circulație) față de luna iunie 2016 (170 operațiuni vamale de punere în liberă circulație), dar valoarea în vamă a mărfurilor importate definitiv a crescut de la 13.599.095 lei, în luna iunie 2016, la 22.792.114 lei, în luna iunie 2017.
Pentru a evidenția activitatea Biroului Vamal Vâlcea, a fost analizată și situația operațiunilor vamale de export desfășurate în luna iunie 2017 comparativ cu luna iunie 2016. Se constată ca numărul operațiunilor de export a fost mai mare în luna iunie 2017, față de luna iunie 2016, acestea crescând de la 857 operațiuni vamale de export în iunie 2016 la 1.006 operațiuni vamale de export în iunie 2017, dar valoarea în vamă a mărfurilor exportate a scăzut de la 55.511.764 lei în luna iunie 2016 la 54.015.212 lei în luna iunie 2017.
Din analiza volumului de operațiuni vamale la export și import se evidențiază că, față de 166 operațiuni de import efectuate prin Biroul Vamal Vâlcea în cursul lunii iunie 2017, numărul operațiunilor de export este de 1.006, ponderea operațiunilor vamale de import în totalul operațiunilor vamale fiind de 14,16%,
Din analiza valorii în vamă a mărfurilor importate față de mărfurile exportate în cursul lunii iunie 2017 rezultă că: balanța comercială a județului este pozitivă, la Vâlcea înregistrându-se un „surplus comercial”, fapt îmbucurător pentru economia vâlceană: activitatea Biroului Vamal Vâlcea este preponderentă de export a mărfurilor și nu de import a acestora.
În cadrul analizei activității vamale desfășurată la nivelul Biroului Vamal Vâlcea în cursul primelor șase luni ale anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, rezultă că numărul operațiunilor de punere în liberă circulație la import a mărfurilor importate definitiv a scăzut în cursul primelor șase luni ale anului 2017 (1.059 operațiuni vamale de punere în liberă circulație) față de aceeași perioadă a anului precedent (1.192 operațiuni vamale de punere în liberă circulație), dar valoarea în vamă a mărfurilor importate definitiv a crescut de la 76.511.612 lei în primele șase luni ale anului 2016 la 113.365.102 lei, în aceeași perioadă analizată a anului 2017.
Pentru a evidenția activitatea Biroului Vamal Vâlcea, a fost analizată și situația operațiunilor vamale de export desfășurate în cursul primelor șase luni ale anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, este de remarcat faptul că numărul operațiunilor de export în cele două perioade analizate, a crescut de la 5.868 operațiuni vamale de export în primele șase luni ale anului 2016, la 6.210 operațiuni vamale de export în cursul primelor șase luni ale anului 2017, la fel ca și valoarea în vamă a mărfurilor exportate în cele două perioade analizate, care a crescut de la 314.036.387 lei în cursul primelor șase ale anului 2016 la 369.911.996 în cursul primelor șase luni ale anului 2017.