Facilități pentru agricultura ecologică


O modificare adusă de Guvern procedurii de acordare a subvenţiilor în sectorul agriculturii ecologice le va permite agricultorilor certificaţi să primească sprijinul fără să mai facă dovada lipsei datoriilor la bugetul de stat sau la bugetul local. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 759 /2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, solicitantul trebuia să facă dovada lipsei datoriilor restante la bugetul de stat sau bugetul local. Noul act normativ adoptat elimină obligativitatea prezentării acestei dovezi. O altă noutate cuprinsă în Hotărârea aprobată miercuri priveşte creşterea plafonului alocat acestei măsuri de la 3.098.000 euro la 4.098.000 euro. De asemenea, termenul de depunere a cererii de finanţare a fost prelungit până la 15 octombrie 2012. În ceea ce-i priveşte pe producătorii care au încheiat contracte de prestări servicii cu un organism de inspecţie şi certificare căruia i-a fost retrasă aprobarea, termenul pentru eliberarea certificatului şi depunerea cererilor a fost prelungit până la 15 decembrie.