F.E.G. VÂLCEA – ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN, VIITOR SIGUR


Școala Postliceală FEG Vâlcea, str. Iancu Pop, nr. 3, face înscrieri la următoarele specializări:
• ASISTENT MEDICAL GENERALIST
• ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
• ASISTENT MEDICAL DE IGIENA
• ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR
• ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE
• ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE
• ASISTENT DE GESTIUNE
• AGENT VAMAL
• ANALIST PROGRAMATOR
• STILIST
• TEHNICIAN MASEUR
• PROIECTANT DECORATIUNI INTERIOARE
Relații la telefon 0350.413.463.

În Romania, învățământul postliceal face parte din învățământul profesional și tehnic și se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul Național de calificări profesionale și Nomenclatorul calificărilor profesionale, stabilite de Ministerul Educație Naționale, aprobate de Guvern. Legea educației naționale are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, competente si abilități de utilitate directă în profesie, în societate, de formare personală, de sensibilitate față de problematica umană, de toleranță și respect față de libertățile și drepturile fundamentale ale omului, de stimulare a dialogului intelectual.

Școală la nivel european

Aceste coordonate ale pregătirii tinerilor și adulților în școala FEG le asigură acestora un loc pe piața muncii interne, dar si europene. Planul de învățământ, programa școlară (conținutul pregătirii) corespund standardelor europene.
Absolvenții FEG, integrați prin concurs în sistemele de sănătate ale unor țări, precum Anglia, Germania, Italia s-au adaptat rapid și au promovat în sistemele de acolo. Profesia de asistent medical este tot mai căutată pe piața muncii europene.

Școală acreditată

Autorizată în vara anului 2008, Școala Postliceală FEG Vâlcea, a obținut ACREDITAREA în iunie 2013, prin ordin al ministrului educației naționale, în baza raportului comisiei de experți ARACIP. Prin acreditare, unitatea a obținut dreptul de a organiza examen de certificare a calificării profesionale, conform Metodologiei elaborate de M.E.N.

Numeroase avantaje acordate cursanților

Acreditarea a determinat noi avantaje cursanților: o baza materială modernă în locație proprie (strada Iancu Popp nr. 3), laboratoare (de farmacie, nursing, informatică) auxiliare curriculare în fiecare sala de curs; mobilier ergonomic, internet, mijloace tehnice, permițând realizarea unui învățământ modern, performant, dar și spații pentru biblioteca, cabinet medical de consiliere psihologică; unitatea dispune de un prestigios corp profesoral, format din medici, farmaciști, asistente medicale, de farmacie, balneofiziokinetoterapie, profesori cu o solidă pregătire de specialitate și psihopedagogică pasionați de profesie, de cercetarea științifică, dar și de educația tinerilor; practică de specialitate, desfășurată în laboratoarele proprii, în spitale, farmacii, cabinete medicale; unitatea organizează cursuri atât de dimineață, cât și după-amiază, posibilitatea păstrării locului de munca; taxa școlară se plătește în trei tranșe; în unitatea școlară se primesc absolvenți cu diplomă de bacalaureat, dar și fără diplomă de bacalaureat, precum și absolvenți de facultate care doresc aceste noi calificări, iar vârsta celor care doresc să se califice este nelimitată; unitatea organizează cursuri pentru învățarea limbilor străine care oferă locuri de munca cursanților; se asigură principiul egalității de șanse în educație prin prezența elementelor de învățământ incluziv, sprijinirea celor din grupuri defavorizate.

F.E.G. – răspunde cerințelor pieței muncii

Unitatea școlară aparține Fundației Ecologice Green, instituție de cultură, știință și învățământ, autonomă , non-profit , al cărui obiectiv fundamental îl reprezintă înființarea de școli private (licee, școli postliceale), grădinițe cu predare în limbi străine, organizarea de cursuri de calificare și recalificare, cursuri pentru învățarea limbilor străine de către adulți. Fundația deține astfel de unități în multe orașe ale țării, printre care Iași , Bacău, Suceava, Brașov, Tg. Mureș, Cluj, București, Buzău, Ploiești, Târgoviște, Pitești, Giurgiu, Rm. Vâlcea, Slatina, Drăgășani, Craiova, Constanța, Alba-Iulia, Timișoara, Arad. F.E.G. răspunde astfel cerințelor majore ale vieții socio-culturale și pieței muncii naționale și europene.