ETOK, la bilanţ


biblioteca_judeteana3Azi, la Biblioteca Judeţeană, are loc diseminarea rezultatelor proiectului ETOK – “From Education To Knowledge” derulat în perioada 1 august 2009 – 31 iulie 2011 în cadrul Programului Grundtvig. Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea managementului instituţiei în domeniul educaţiei adulţilor. Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea este permanent preocupată de diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor de educaţie pentru adulţi, având în vedere  incluziunea socială pentru grupurile-ţintă prin educaţie.

Proiectul are la bază conceptul de învăţare continuă pe tot parcursul vieţii – Long Life Learning – prin metode noi care să permită ca educaţia adulţilor să devină interesantă şi sistematică pentru categorii cât mai multe şi mai diversificate de adulţi aflaţi în situaţii dificile.

În cadrul schimburilor de informaţii care au avut loc între cei şase parteneri din ţări precum: Cehia, Italia, Slovacia, Portugalia, Polonia şi România, s-a pus accent pe proiectele de educare a cetăţenilor derulate până în prezent, cu scopul de a implica activ largi categorii de adulţi rapid şi eficient în viaţa socială şi economică a comunităţii din care fac parte. Toate instituţiile participante au urmărit realizarea schimbului de experienţă şi acumularea de cunoştinţe noi despre educaţia adulţilor pentru a le disemina şi altor instituţii publice, ONG-uri etc., cu scopul de a fi utilizate în activităţile de educaţie a adulţilor.