Elevii vâlceni intră-n competiția „Cu viața mea apăr viața”


Mâine, începând cu ora 10.00, la Liceul Tehnologic „Fer­dinand I” din Râmnicu Vâlcea se va desfășura concursul tehnico-aplicativ „Cu viaţa mea apăr viaţa”– faza judeţeană. Con­cursu­rile cercurilor tehnico-apli­cative de elevi se organi­zea­ză, pe etape, de către inspec­to­ratele şcolare judeţene, cu spr­i­jinul inspectoratelor pentru si­tua­ţii de urgenţă judeţene, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale. Echipele de con­curs pot fi constituite din băieţi, mixte sau din fete, elevii având vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, pentru clasele V-VIII, res­pec­­tiv între 15 şi 18 ani, pentru clasele IX-XI, împliniţi în anul ca­lendaristic desfăşurării concur­sului. Fiecare echipă participan­tă la concurs este formată din 4 elevi (3 concurenţi + 1 rezervă) şi conducătorul echipei (cadrul didactic coordonator). Probele de concurs sunt: Proba teoretică și Probe practice; transportul asistat al unui accidentat aşezat, pe targă pe o distanţa de 50 m; deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole, contaminat.