Colegiul Energetic privește cu încredere spre viitorul verde al Râmnicului


Societatea contemporană se îndreaptă spre o epocă a schimbărilor profunde desfăşurate la intervale scurte de timp, o epocă despre care putem spune că este dominată de accelerarea continuă a ritmului de viaţă al omenirii. Şcolii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să vină în întâmpinarea nevoii de schimbare, să o anticipeze, să o dorească.
În spiritul păstrării biodiversității și al valorificării zonelor cu potențial turistic din Rm. Vâlcea membrii echipei de proiect Erasmus + Present pour le Futur: proteger un espace naturel dans nos regions touristiques” / „Prezent” pentru viitor: protejarea unui spațiu natural în regiunile noastre turistice (2016-1-FR01-KA219-024036_3) au participat la o dezbatere la Direcția Silvică Vâlcea.
Gazdele noastre, domnul director George Mihăilescu, alături de dna. Dana Prundurel și dl. George Mierliță au avut bunăvoința și răbdarea să prezinte informații esențiale despre fondul forestier, despre strategia de plantare și replantare a arborilor, despre parcurile naturale aflate în administrarea Direcției Silvice (Parcul Buila-Vânturarița și Parcul Național Cozia). Am aflat, de asemenea, că în județul Vâlcea exista 4000 de hectare de păduri protejate UNESCO (în Germania, spre exemplu, această suprafață este nivelul întregii țări).
Alte informații utile prezentate au fost cele referitoare la suprafața fondului forestier din județul Vâlcea care se întinde pe 265.490 ha. Din aceasta, activitatea Direcției Silvice Vâlcea se desfășoară pe o suprafață de 120.666 ha, din care 94.109 ha fond forestier proprietate publică a statului, 253 ha fond forestier proprietate publică a unităților administrative-teritoriale și 26.304 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice.
Direcția Silvica Vâlcea administrează prin cele nouă ocoale silvice pădurile proprietate publică a statului și a celor 14.246 proprietari persoane fizice sau juridice care au încheiate cu direcția contracte de prestări servicii cu specific silvic, respectiv pentru asigurarea pazei, depistarea și prognoza dăunătorilor.
Cum principalul obiectiv al proiectului Erasmus + este protejarea unui spațiu natural din zonă și integrarea lui în circuitul turistic, discuțiile s-au purtat și cu privire la modul în care zona Capela poate deveni pădure parc. În acest sens, se va putea valorifica potențialul urbanistic, peisagistic și turistic al dealului, se va asigura viabilizarea și creșterea atractivității zonei cu participarea cetățenilor orașului. Se va asigura punerea în valoare a dealului Capela, a pădurii și a panoramei asupra orașului și crearea unei zone naturale de agrement, foarte aproape de zonele rezidențiale ale orașului, toate fără a interveni cu schimbări care să producă dezechilibre la nivelul ecosistemului. În cadrul proiectului, elevii Colegiului Energetic vor realiza diverse materiale informative cu privire la zona Capela, vor inventaria și clasifica flora și fauna din zonă pentru a realiza plăcuțe informative, broșuri, glosare de termeni. De asemenea, cu sprijinul Direcției Silvice se cartografiază zona pentru ca turiștii să poate beneficia de o hartă a zonei.
La finalul întâlnirii, mulțumind gazdelor noastre, am conștientizat, încă o dată, că această comunitate de plante, animale şi condiţii de viaţă constituite de pădure, reprezintă realmente un ansamblu integrat, în care diferite elemente şi structuri se interferează în permanenţă, se intercondiţionează şi se influenţează reciproc, într-o veritabilă comunitate unitară, coordonată şi echilibrată.
prof. Mariana Marica
Prof. dr. Ana-Maria Udrescu