„EDU Activ – Formare profesională pentru dezvoltare și inovare”


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea finalizează în data de 30 iulie 2022 implementarea proiectului „EDU Activ – Formare profesională pentru dezvoltare și inovare”. Proiectul a avut o durată de 24 luni, desfășurându-se în perioada 18.11.2019 – 30.07.2022, iar partener în cadrul proiectului a fost Indice Consulting and Management, București.
Mihail Andrei Cismaru (foto), managerul proiectului, a explicat:
„Obiectivul general al proiectului a fost creșterea cu 326 a numărului de angajați din regiunile SVO, SM și Centru, cu cunoștințe/ competențe/ aptitudini în domeniile aferente sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI îmbunătățite, cu 326 a numărului de persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele prioritare la încetarea calității de participant la programele de formare organizate și cu 36 a numărului de IMM-uri sprijinite care activează sau intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare”.

Rezultatele proiectului

• 324 de persoane identificate și selectate pentru includerea în grup țintă;
• 49 de IMM-uri care activează sau intenționează să își adapteze activitatea la unul din sectoarele prioritare identificate și selectate ca IMM;
• 4 suporturi de curs elaborate împreună cu toate materialele necesare pentru organizarea și derularea FPC;
• 5 grupe de cursuri de „Agent vânzări” organizate;
• 4 grupe de cursuri de „Competențe informatice” organizate;
• 4 grupe de cursuri de „Responsabil de mediu” organizate;
• 4 grupe de cursuri de „Asistent relații publice și comunicare” organizate;
• 324 dintre angajații care activează pe alte posturi decât cele specifice managementului strategic și departamentului de resurse umane participante la FPC;
• 32 dintre angajații vârstnici (55-64 ani) care activează pe alte posturi decât cele specifice managementului strategic și departamentului de resurse umane participanți la FPC;
• 324 dintre angajații care activează pe alte posturi decât cele specifice managementului strategic și departamentului de resurse umane care și-au îmbunătățit cunoștințele/ competențele/ aptitudinile în sectoarele prioritare;
• 17 examene finale de absolvire organizate;
• 320 dintre angajații care activează pe alte posturi decât cele specifice managementului strategic și departamentului de resurse umane certificate;
• 320 certificate de absolvire acordate;
• 324 de trasee optime de urmat elaborate;
• 10 programe de învățare la locul de muncă elaborate;
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.857.760,76 lei.