Edilul Florinel Constantinescu, pentru combaterea sărăciei din Jiblea Veche


Primăria orașului Călimănești a implementat proiectul „Sistem Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești”, proiect finanțat din Fondul Social european prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectivul constituindu-l reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rrome. Potrivit datelor furnizate de către edilul orașului, Florinel Constantinescu, proiectul este implementat de Primăria Călimănești, în parteneriat cu Asociația „Scentia Nemus” și Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino” cu obiectiv general: combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitatea Jiblea veche – Călimănești, prin implicarea a cel puțin 600 de persoane în măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, susținere a dezvoltării și furnizării de servicii sociale/medicale, îmbunătățire a condițiilor de locuit, combaterea discriminării etc.
Perioada de implementare: februarie 2018 – februarie 2021. Valoarea eligibilă a proiectului este de 13.753.324, 87 lei.
Până-n prezent, ca și activități, au avut loc:
• în data de 11 septembrie, deschiderea programului After School pentru grădiniță, clasele primare și gimnaziale și pentru o grupă de liceeni care locuiesc în Jiblea Veche, prima grupă din cadrul programului educativ de tip „a doua șansă” a finalizat cursurile în luna iulie a.c., iar cea de-a doua grupă începe cursurile la data de 1 octombrie a.c.;
• s-a demarat Programul de Antreprenoriat;
• s-au efectuat demersuri pentru achiziția de formare continuă pentru șomeri.
Grupul țintă vizat de proiectul „Sistem Călimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești” este constituit din:
• 300 beneficiari servicii educaționale: preșcolari, elevi aflați în risc de abandon școlar, persoane care au abandonat învățământul obligatoriu;
• 200 beneficiari servicii pentru accesul și menținerea pe piața muncii – persoane neocupate profesional sau care lucrează în gospodăria proprie în activități agricole de subzistență;
• 100 beneficiari servicii pentru susținerea antreprenoriatului – persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc să demareze o activitate economică independentă.