E oficial! Termenele PNDR nu se schimbă


Circa 6,43 miliarde de euro (din totalul de 9,3 miliarde de euro alocați prin PNDR 2007 – 2013) au fost plătiți de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) către beneficiarii care au depus până în prezent cereri de plată pentru decontarea cheltuielilor. AFIR a obținut până acum 73% din totalul fondurilor europene alocate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2007 – 2013 și își dorește să realizeze o absorbție integrală a fondurilor europene alocate prin PNDR, și de aceea roagă beneficiarii să depună în termen Dosarele Cererilor de Plată, astfel încât agenția să poată realiza decontarea cheltuielilor eligibile efectuate. Astfel, este obligatoriu ca beneficiarii să respecte întocmai eșalonarea tranșelor de plată așa cum au fost acestea prezentate la semnarea contractului de finanțare. Cererile de plată pot fi depuse de beneficiarii PNDR până cel târziu 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul limită pentru depunerea ultimului dosar de cerere de plată, atât pentru beneficiarii privați, cât și pentru cei publici. Termenul limită este stabilit în conformitate cu Regulamentul European 1290/2005, art. 28, alin. (1) privind finanțarea Politicii Agricole Comune și cu Manualele de proceduri ale AFIR. Termenul este ferm și nu se vor accepta prorogări de la acesta.
În acest sens, este esențial ca beneficiarii PNDR să-și programeze în mod corect reali­zarea și finalizarea investițiilor, astfel încât până pe 30 septem­brie 2015 investițiile finanțate prin PNDR 2013 să fie finalizate cu proces verbal de punere în funcțiune: „Termenul final pentru depunerea ultimelor cereri de plată este ferm și nu poate fi prelungit. Dacă beneficiarii nu se încadrează în acest termen, nu vor mai putea primi fondurile solicitate. Pe cale de consecință, proiectul nu va mai putea fi finalizat și, în conformitate cu prevederile contractului de finan­țare (art. 2 Durata de realizare a investiției), se va constitui debit total pentru întreaga investiție iar sumele acordate anterior, vor fi recuperate în integralitate” averti­zează un comunicat oficial emis de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. De la dema­rarea PNDR în anul 2008, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Ru­rale a primit și verificat 148.414 cereri de finanțare, în valoare de peste 18,3 miliarde de euro. Până la această dată, au fost selectate, pentru a primi finanțare neram­bursabilă, 95.992 de proiecte cu o valoare de peste 7,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 116% a fondurilor disponibile prin PNDR pentru proiectele de investiții.