După filmul cu copilul legat de pat, 40 de sancțiuni disciplinare pentru angajații Centrului de recuperare Băbeni


Comisiile de cercetare administrativă au dispus o serie de măsuri disciplinare privind salariații Centrului de recuperare a tinerilor cu afecțiuni neuropsihice Băbeni, după transmi­te­rea unor imagini la un post de televiziune cu un copil legat de pat. Astfel, din raportul emis de către DGASPC Vâlcea Consiliului Jude­țean reiese că s-au acordat 40 de sancțiuni disciplinare angajaților centrului, mai precis unei salariate i-a fost desfăcut Contractul indi­vidual de muncă, 18 angajați au primit sala­riile reduse cu 10% pe o perioadă de trei luni, pen­tru 20 de salariați s-a dat avertisment scris. Potrivit datelor furnizate de directorul DGASPC Vâlcea, Nicolae Badea (foto), au fost apli­cate sancțiuni disciplinare și pentru alți sala­riați ai instituției pentru neîndeplinirea atribu­țiilor de serviciu, prevăzute în fișa postului: pentru trei angajați a fost aplicată sancțiunea disciplinară de retrogradare din funcție, cu acor­­darea salariului corespunzător, iar unui alt salariat i s-a schimbat temporar locul de muncă.

Formarea de personal, marea problemă

Anul trecut, dar și-n primul trimestru din acest an, DGASPC Vâlcea a fost controlată de mai multe instituții abilitate (Inspecția So­cială, ITM, DSVSA Vâlcea, DSP etc.), semna­lându-se mai multe aspecte negative, dându-se recomandări pentru rezolvarea proble­me­lor. Un singur aspect nu și-a găsit rezolvarea: formarea de personal. Conducerea DGASPC Vâlcea susține că pentru formarea continuă a personalului conform legii (o dată la doi ani), pentru cei aproximativ 1.400 de salariați, ar fi nevoie de alocarea a 100.000 lei. Bani pe care instituția condusă de Badea nu-i deține.

Fără documente complete privind riscul la incendiu

Și la capitolul „Securitate și sănătate în muncă” au fost depistate nereguli. Astfel, eva­lua­rea și identificarea riscului la incendiu n­e­ce­sită refacerea documentației tehnice pentru aproximativ 33.000 m.p. suprafață construită. Niciuna din clădirile primite în administrare din partea CJ Vâlcea, cu excepția celor de la subuni­tățile Centrului din Milcoiu, Centrului Lun­gești, Centrului Goranu și a celui din ­Go­­vora, nu are documentația completă. Re­co­mandările reprezentanților ISU au vizat: construire scară evacuare Complex Troianu, întocmire plan de intervenție în caz de incen­diu pentru 15 locații, atestarea personalului cu responsabilități în situații de urgență, montarea instalației paratrăsnet la Centrul Bistrița etc. Costurile în acest caz ajung la 700.000 lei. În plus, serviciile medicale pentru 1.335 de angajați ajung să coste 85.000 lei.

2015: închiderea Centrului de recuperare din Băbeni

Directorul Nicolae Badea a întocmit o listă cu măsurile propuse spre realizarea anul acesta. Amintim: finalizarea strategiei DGASPCV Vâlcea 2015-2020, igienizare și reparații clădiri la centrele Bistrița, Lungești, Măciuca, Băbeni, Andreea și nr.3, scoaterea la concurs a unor posturi vacante, formarea și instruirea personalului, închiderea Centrului de recuperare din Băbeni, modernizarea și transformarea Centrului Rezidențial Pino­cchio Băbeni în Casă de tip familial, reabili­tarea Complexului Familial Goranu, asigu­ra­rea funcționalității Centrului pentru Persoane Vârstnice „N. Bălcescu” și a extinderii Centrului Bistrița.