Două evenimente de marcă pentru bibliotecarii vâlceni


• acestea s-au desfășurat în localitățile Tomșani și Voineasa
Duminică, 12 iulie 2015, a avut loc inaugurarea punctului de împrumut „Artur Silvestri” situat în satul Bogdăneşti, comuna Tomşani. Acest lucru a fost posibil prin amabilitatea doamnei Mariana Brăescu, văduva lui Artur Silvestri. Au fost donate un număr de 2500 de volume din toate domeniile cunoaşterii.
La eveniment au participat domnul primar al comunei Tomşani, jurist Dumitru Pearcu, sora doamnei Mariana Brăescu, doamna Mariana Mîndru – director al Editurii Carpathia Bucureşti, reprezentantul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea – Flori Ghiţă, consilieri locali, locuitori ai comunei Tomşani.
Evenimentul a început cu o slujbă religioasă şi a continuat cu evocarea personalităţii scriitorului şi criticului literar Arthur Silvestri care, deşi născut în altă zonă a ţării, s-a simţit legat de meleagurile vâlcene. Acesta a publicat 14 cărţi, la propria editură, foarte aproape ca tematică şi ideologie literară de cărţile lui Pavel Coruţ. Între aceste cărţi, regăsim o monografie dedicată vieţii şi activităţii patriarhului Teoctist, şi o alta, intitulată Modelul „Omului Mare”, care îl are în centru pe Antonie Plămădeală, fostul mitropolit controversat al Ardealului, în perioada comunistă. Nume sonore, precum acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga sau acad. Constantin Ciopraga i-au prefaţat cărţile şi au scris cronici despre cărţile sale.
Aceste volume, dar şi multe altele, dedicate post-mortem lui Artur Silvestri, şi-au găsit locul pe rafturile noii biblioteci şi vin să îmbogăţească zestrea culturală a comunei Tomşani. Acestea vor putea fi împrumutate şi consultate în locaţia nou înfiinţată prin amabilitatea doamnei bibliotecar Georgeta Cîrstea. La finalul acestei frumoase manifestări, ansamblurile de dansuri populare „Nedeiţa” şi „Nedeiţa junior” din Tomşani au oferit un spectacol minunat tuturor celor prezenţi.
Luni, 13 iulie 2015, de la ora 11.00, la Biblioteca Voineasa a avut loc întâlnirea profesională zonală a bibliotecarilor din judeţul Vâlcea, Centrul Regional Călimăneşti. Bibliotecile publice din judeţul Vâlcea sunt împărţite în opt centre zonale, coordonate şi îndrumate metodic de câte un reprezentant de la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Centrul Regional Călimăneşti are în componenţă bibliotecile publice din localităţile: Călimăneşti, Berislăveşti, Boişoara, Brezoi, Câineni, Malaia, Muereasca, Perişani, Racoviţa, Sălătrucel, Titeşti şi Voineasa. Întâlnirea din această lună a avut ca obiectiv dezbaterea următoarelor subiecte:
– casarea – procedură şi documente;
– denominarea unităţilor de bibliotecă;
– procedura de eliminare din colecţiile bibliotecii a unităţilor de bibliotecă nerestituite de utilizatori.
La întâlnire au participat bibliotecarii din localităţile: Călimăneşti, Berislăveşti, Brezoi, Câineni, Muereasca, Racoviţa, Titeşti, Voineasa.