Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea anunță și prezintă MODIFICĂRILE CELE MAI IMPORTANTE aduse Legii cooperației


Direcția pentru Agricultură Județean Vâlcea anunță că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a propus și i-a fost adoptată de către Camera Deputaților inițiativa legislativă de modificare și completare a Legii cooperației agricole nr. 566/2004. Această inițiativă a fost lansată având la bază dorința fermierilor de a se asocia într-un sistem cooperatist, unindu-și astfel toate forțele pentru susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale a comunității și a membrilor săi.
„Pentru a putea beneficia de toate avantajele naționale și europene, statul trebuie sa sprijine înființarea cooperativelor, care pot fi de mai multe tipuri: cooperative agricole de servicii; cooperative agricole de achiziții şi vânzări; cooperative agricole de procesare; cooperative agricole de manufacturiere şi mică industrie în agricultură; cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale; cooperative agricole, care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la punctele a) și e); cooperative agricole pentru asistenţă mutuală şi asigurare agricolă; alte tipuri, formate cu respectarea legii.
Cooperativa agricolă este formată din: Membri cooperatori fondatori; Membri cooperatori acționari; Membri cooperatori asociaţi. Președintele cooperativei agricole este ales de membrii cooperatori şi este de drept președintele consiliului de administrație. Uniunea de ramură se înființează prin asocierea voluntară a unui număr de cel puțin 5 cooperative agricole, care au același domeniu de activitate”, explică Ovidiu Barbu (foto), directorul executiv  DAJ Vâlcea.

Principalele facilități acordate

„Facilitățile acordate pentru înființarea cooperativelor agricole constau în: Scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor care procesează și/sau produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creştere și/sau activitate de reproducţie: pentru primii 5 ani de la intrarea în producţie, pentru cele nou înfiinţate; pentru 5 ani de la intrarea în vigoare a legii pentru cele deja înfiinţate; Scutirea de la plata impozitului pe profit pentru cooperativele de achiziţii şi vânzări, de procesarea produselor agricole, manufacturare şi mică industrie agricolă şi de exploataţii şi gestionare a terenurilor silvice, piscicole şi a efectivelor de animale pentru: primii 5 ani de la intrarea în producţie, pentru cele nou înfiinţate; 5 ani de la intrarea în vigoare a legii pentru cele deja înfiinţate, care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri anuală de până la 3 milioane de euro; Scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice, microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit pentru persoanele fizice, PFA, II, IF pentru producția valorificată prin/către întreprindere; Scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe arendă, dacă terenul este luat în arendă de către cooperativă; Scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către cooperativă, cu condiţia valorificării a 50% din producţia finală prin/către cooperative; În condiţiile în care cooperativa se lichidează într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, pentru sumele respective acordate se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii, conform prevederilor Codului fiscal”, mai arată sursa citată.