Dezvoltarea Microregiunii Horezu, în dezbatere la Costești


Ieri dimineață, la sediul primăriei Costești, Asociația Grupul de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu” a organizat evenimentul „Animarea teritoriului și Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a Microregiunii Horezu„.
La conturarea  Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 – 2020, Asociația GAL Microregiunea Horezu a invitat toți actorii locali și cetățenii din localitățile membre GAL să contribuie la identificarea nevoilor cu care se confruntă comunitatea  din teritoriul GAL Microregiunea Horezu și la găsirea soluțiilor pentru rezolvarea acestora.
În acest sens, Asociația a trecut la organizarea în fiecare localitate membră GAL, a unor forumuri locale care au în vedere identificarea în comunitate a problemelor și nevoilor reale, a elementelor care vor fi integrate în realizarea analizelor teritoriului, dezbateri privind soluțiile propuse, resursele necesare și factorii care pot fi implicați în aplicarea lor, analiza modului în care oportunitățile oferite de programul LEADER pot veni în sprijinul comunității, identificarea de organizații/persoane care vor contribui în mod direct la etapele de elaborare a SDL în fazele viitoare (focus-grupuri, întâlniri, conferințe). Întâlnirile au următorul program:  Bărbătești – 11.01.2016,  Pietrari – 11.01.2016, Măldărești – 12.01.2016, Oteșani – 12.01.2016,  Horezu – 12.01.2016”, ne-a comunicat edilul Toma Peștereanu.

Posting....