Dezbateri World Vision pentru eficientizarea Structurilor Comunitare Consultative


• primarii au nevoie de SCC-uri • soluția? Voluntariatul
Fundația World Vision România continuă seria de întâlniri la nivel național pentru a dezbate cadrul legal de funcționare al Structurilor Comunitare Consultative (SCC). După întâlnirea din județul Vaslui, de data aceasta invitația a fost lansată comunităților Vâlcea, atât pentru a conștientiza reprezentanții autorităților publice locale de importanța acestor structuri, cât mai ales pentru a identifica exemple de bună practică care ulterior vor sta la baza redactării unei politici publice dedicate cadrului legal de funcționare a SCC-urilor.
Astfel, la finele lunii noiembrie, timp de două zile, a fost analizat statutul actual de funcționare a Structurilor Comunitare Consultative din județul Vâlcea și au fost identificate soluții de organizare a comunităților locale în Structuri Comunitare Consultative (SCC-uri) care să rezolve problemele stringente din zonă.
„Structurile Comunitare Consultative reprezintă un model de organizare a comunității locale pentru o implicare permanentă și sistematică a acesteia în soluționarea problemelor sociale. SCC-urile acționează în beneficiul comunității, voluntar, independent prin raportare la alte instituții locale”, explică Alina Mazilu, manager de proiect World Vision România.
Mai puțin cunoscute la nivel național, SCC-urile reprezintă niște grupuri informale, constituite din lideri formali și informali ai comunității (asistent social, director de școală, preotul, polițistul de proximitate, medicul de familie), care identifică nevoile comunității și soluționează problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate. La aceste întâlniri, reprezentanții UAT-urilor din Scundu, Stoilești, Șirineasa și Bujoreni au declarat că aceste structuri ar interveni în problemele locale mult mai eficient dacă ar avea statut juridic, ce le poate oferi legitimitatea și resursele proprii.
Reprezentanții Primăriei Scundu au ținut să precizeze că se confruntă cu unele decizii ale DGASPC Vâlcea fără a cunoaște bine situația copiilor din localitate, iar soluțiile propuse adesea de cei din administrația locală sunt ignorate, pe motiv că nu ar avea putere decizională. O soluție ca acestea SCC-uri să funcționeze eficient, cu rezultate concrete, ar fi aceea de a li se încheia tuturor membrilor structurii contracte de voluntariat cu primăriile, specificându-se clar îndatoririle și beneficiile.
La finalul întâlnirii, reprezentanții World Vision România au concluzionat că este nevoie în primul rând de o inițiativă de clarificare a cadrului actual de funcționare și a statutului SCC-ului, deoarece nu există un act normativ dedicat organizării și funcționării acestei structuri. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului face trimitere la obligativitatea creării Structurilor Comunitare Consultative formate din lideri comunitari pentru identificarea și soluționarea problemelor din comunitate, însă nici această lege și nici altele care fac trimitere la SCC-uri nu oferă precizări clare referitor la modul de organizare și de funcționare a acestora.
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacitații ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative” programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019.