Deputatul Lovin i-a propus ministrului Teodorovici un sistem de alocare a fondurilor agreat şi de primarii vâlceni


Deputatul Dumitru Lovin a primit, de la ministrul Finanţelor, un răspuns la interpelarea referitoare la modul de calculare a sumelor alocate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, subiect de interes major pentru primari şi comunităţile din Vâlcea.
„Noul mod de calcul a stârnit un imens val de nemulţumiri în rândurile comunităţilor locale, care au pierdut de la câteva sute de mii de lei, în cazul localităţilor mici, la zeci de milioane de lei, în cazul oraşelor şi municipiilor. Cu bugete reduse semnificativ, foarte multe administraţii publice locale sunt nevoite să renunţe sau să amâne investiţii importante, dar efectele negative se resimt şi în alte zone. Constructorii au mai puţin de lucru, creşte şomajul, în localităţi condiţiile de trai oferite populaţiei nu se îmbunătăţesc ş.a.m.d.. Toate acestea, adunate, conturează la nivel naţional, un tablou sumbru, o situaţie fără precedent”, a semnalat parlamentarul ALDE.
Pentru îndreptarea situaţiei, Dumitru Lovin a propus ca „pe viitor, să se ţină cont de sumele care figurează ca excedent bugetar, iar atunci când primăriile au nevoie de banii respectivi pentru investiţii, peste un an, doi sau trei, să-i primească înapoi”. În răspunsul dat, Eugen Orlando Teodorovici a explicat că evaluarea sistemului de echilibrare, după primul semestru din 2018, se va face având în vedere datele rezultate în urma încheierii exerciţiului financiar al anului trecut.
„Nu se va mai avea în vedere întregul excedent al unităţilor administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2017, ci doar acea parte a excedentului care nu are destinaţie specială, exceptând sumele destinate implementării proiectelor care beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile din fonduri europene sau sumele primate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. De asemenea, în prezent, sunt în analiză mai multe variante de alocare a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale ale UAT-urilor, în aşa fel încât în proiectul Codului finanţelor publice locale, să se introducă varianta agreată împreună cu MDRAP şi structurile asociative ale administraţiei publice locale”, a detaliat ministrul Finanţelor Publice.
Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media