De Ziua Armei Geniu, Locotenent-colonel Silviu Stănculescu, decorat cu Emblema de Onoare


• vâlceanul a primit distincția, la aniversarea celor 160 de ani de la înființarea armei geniu

Vineri, 31 mai 2019, în cadrul ceremoniile organizate de către MAPN, la Bordușani, județul Ialomița, pentru aniversarea a 160 de ani de la înființarea armei geniu, un vâlcean a fost evidențiat în mod cu totul deosebit.
Locotenent colonel Stănculescu C. Silviu – Constantin, șeful instrucției și educației de la Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN “Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea a fost decorat cu Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării în semn de apreciere a profesionalismului manifestat în îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor încredințate și a rezultatelor meritorii obținute în activitatea desfășurată.
Distincțiile militare din armata României sunt însemne care se acordă persoanelor care au săvârșit fapte deosebite în timpul îndeplinirii misiunilor militare, în situațiile de criză și de război sau celor care au obținut rezultate meritorii în procesul instruirii. Acestea nu fac parte din sistemul național de decorații ci sunt specifice numai Ministerului Apărării. Distincțiile sunt oferite personalului militar și civil din Armata Română sau veteranilor de război de către ministrul apărării și de șefii Statului Major General ale forțelor armate române. Distincțiile militare cuprind embleme, insigne onorifice, plachete, denumiri onorifice și distincții de serviciu iar acordarea lor este reglementată de „Instrucțiunile privind distincțiile militare onorifice din Armata României.
Emblemele de onoare sunt oferite de către ministrul apărării, șefii Statului Major General sau directorul general al Direcției generale de informații a apărării pentru fapte deosebite care au ridicat prestigiul Armatei Române, pentru fapte de eroism, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor sau pentru obținerea de rezultate deosebite în procesul de instruire. Acestea sunt oferite personalului militar și civil, structurilor Armatei României, rezerviștilor, veteranilor de război sau militarilor străini și structurilor militare.
Emblema de onoare a Statului Major General nu este întrecută între decorațiile acordate de către MAPN decât de Emblema de Onoare a Armatei României. Distincția i-a fost conferită vâlceanului de către Generalul de brigadă Liviu Marian Mazilu, Locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Terestre.