De la 200 la 300.000 euro pentru procesarea / marketingul produselor agricole și pomicole


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunile finale ale Ghidului solicitantului, precum și anexele aferente submăsurilor 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” și 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, pentru sesiunea anuală 2017.
Sprijinul acordat în cadrul submăsurii (sM) 4.2 este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri (întreprinderi mici și mijlocii) și grupuri de producători/ cooperative și de 40% pentru alte întreprinderi, dar nu va depăși 1.000.000 de euro/ proiect pentru IMM-uri sau 1.500.000 de euro/proiect pentru alte întreprinderi. De asemenea, pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități implicate în colectarea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agro alimentare, de la colectare până la comercializare), indiferent de tipul de solicitant, sprijinul este de 2.500.000 de euro/ proiect. Tot 2.500.000 de euro se acordă și pentru proiectele depuse de forme asociative (cooperative și grupuri de producători).
Prin sM 4.2a, intensitatea sprijinului acordat este 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și de 40% pentru întreprinderi mari. Pentru întreprinderi micro și mici, inclusiv forme asociative, sprijinul nu va depăși 600.000 euro/proiect sau 900.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat. Întreprinderile mijlocii (inclusiv forme asociative) beneficiază de o finanțare maximă de 800.000 euro/ proiect sau, în cazul investițiilor care conduc la un lanț alimentar integrat, finanțarea ajunge la 1.100.000 euro/proiect.
Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile acordate pentru întreprinderi mari este de 1.000.000 euro și de 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat. Totodată, prin intermediul sM 4.2a sunt eligibile investiții legate de producerea de băuturi alcoolice. Intensitatea sprijinului acordat pentru acest tip de investiții este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 de euro pentru microîntreprinderi și 300.000 de euro pentru formele asociative.
Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție, sesiunea de primire a proiectelor se va deschide după minim șapte (7) zile de la data publicării versiunilor finale ale Ghidurilor solicitantului pe pagina de internet a AFIR, respectiv data de 29.06.2017.
Informații oferite de Mirela Păunoiu, director OJFIR Vâlcea.

Posting....