Credite mai avantajoase pentru fermieri prin instrumentul financiar de creditare finanțat din PNDR


Direcția Agricolă Vâlcea anunță că Guvernul României, reprezentat de MADR și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a semnat cu Fondul European de Investiții (FEI) un acord de finanțare în vederea implementării instrumen­tului financiar Împrumut cu par­tajarea riscului la nivel de portofoliu.
MADR a pus la dispoziție fonduri din PNDR în valoare de 93.875.487 euro pentru acor­darea de credite fermierilor și antreprenorilor din spațiul rural pentru finanțarea unor investiții și a capitalului de lucru, necesare în cadrul următoarelor măsuri: 4.1 Investiții în exploatații agricole; 4.1a Investiții în exploatații pomi­cole; 4.2 Investiții pentru proce­sarea/marketingul produ­se­lor agricole; 4.2a Investiții pentru proce­sarea/marketingul produse­lor din sectorul pomicol; 6.4 Investiții în crearea și dez­voltarea de activități neagricole; proiecte prin LEADER care răs­pund la obiec­tivele submăsurilor de mai sus.
Astfel, cei interesați se pot adre­sa băncilor selectate, respec­tiv Banca Comercială Română, Libra Internet Bank, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank pentru infor­mații suplimentare legate de condițiile de acordare a creditelor, inclusiv pentru asigurarea cofi­nan­țării private pentru proiectele de investiții sprijinite prin granturi PNDR.
Informații oferite de către Ovidiu Barbu, director executiv DAJ Vâlcea.