CONVOCATOR OUAI OLTUL OLANU


OUAI OLTUL OLANU
Judetul Valcea
                                                                 CONVOCATOR
Consiliul Director aduce la cunostiinta ca in data de14/01/2020  Se va organiza sedinta Adunarii Generale a OUAI OLTUL OLANU la care vor participa membrii reprezentanti ai Organizatiei si toti cei interesati cu urmatoarea ordine de zi:
1.Aprobarea valorii de investitie a proiectului  Art.1. Se aproba valoarea de investitie a proiectului “MODERNIZAREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII OUAI  „OLTUL” OLANU-STATIE DE POMPARE SPP 109 OLANU-CIOBOTI” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430I000041944000120 din data de 19.12.2019incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, dupa cum urmeaza: valoare totala 5.520.212,93 lei, valoare eligibila 4.643.875,99 lei si valoare neeligibila 876.336,94 lei;           2.Aprobarea solicitarii de acordare a unei scrisori de garantie in valoare de 1.399.050,00 lei, reprezentand 100% din valoarea avansului de 1.399.050,00 lei de la F.N.G.C.I.M.M S.A. I.F.N, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII OUAI  „OLTUL” OLANU-STATIE DE POMPARE SPP 109 OLANU-CIOBOTI” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430I000041944000120incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;            3.Aaprobarea valorii de investitie a proiectului MODERNIZAREA SI REABILITAREA INFRASTUCTURII DE IRIGATII OUAI „OLTUL” OLANU-STATIE DE POMPARE SPP 108 OLANU-NICOLESTI” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430I000041944000119 din data de 19.12.2019incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, dupa cum urmeaza: valoare totala 5.513.357,58 lei, valoare eligibila 4.638.116,56 lei si valoare neeligibila 875.241,02 lei;           4.Aprobarea solicitarii de acordare a unei scrisori de garantie in valoare 1.399.050,00 lei, reprezentand 100% din valoarea avansului de 1.399.050,00 lei de la F.N.G.C.I.M.M S.A. I.F.N, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZAREA SI REABILITAREA INFRASTUCTURII DE IRIGATII OUAI „OLTUL” OLANU-STATIE DE POMPARE SPP 108 OLANU-NICOLESTI” in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. C0430I000041944000119 din data de 19.12.2019incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al OUAI OLTUL OLANU, in forma bugetului atasat la prezenta.
           6.Dl. Ion Ilie va avea calitatea de reprezentant legal in raport cu FNGCIMM SA IFN, semnatura sa fiind opozabila referitor la toate documentele semnate in raport cu FNGCIMM SA IFN. In aceasta calitate de reprezentant legal va semna si biletele la ordin prevazute de OUG79/2009.
           7.Diverse.     

 

Posting....