Control mai drastic asupra pesticidelor


• O Hotărâre de Guvern îi obligă pe fermieri să dețină certificate de instruire pentru a putea utiliza pesticide în întreținerea culturilor agricole • Comerțul cu produse pentru protecția plantelor (PPP) va fi și mai strict monitorizată
 

Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, explică faptul că MADR trebuie să implementeze un număr de măsuri, astfel încât să se conformeze cerințelor europene cu privire la utilizarea PPP-urilor iar conform Directivei europene 2009/128/CE, Uniunea Europeană (UE) a stabilit un cadru comunitar pentru realizarea unei utilizări durabile a produselor pentru protecția plantelor.

„Acțiunile  se referă, în special, la îmbunătățirea monitorizării, la formarea și informarea utilizatorilor, precum și la măsurile specifice de utilizare a acestor substanțe. Planul naţional de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor ar urma să joace rolul de susținere a acestor măsuri, cadru de altfel aprobat prin recenta Hotărâre de Guvern.  Documentul de poziție reprezintă o abordare strategică a modalității de îmbunătățire continua a utilizării PPP-urilor. Planul a fost conceput totodată și în vederea obținerii unui impact scăzut asupra sănătății umane și a ecosistemelor acvatice și terestre, precum si pentru stabilirea unui sistem adecvat de monitorizare a reziduurilor de pesticide în alimente, apă potabilă și mediu.

Acest plan mai stabileşte măsuri de formare a utilizatorilor, condițiile în care pesticidele pot fi vândute, dar și organizarea unor campanii de informare a părților implicate.

Potrivit documentului, echipamentele de aplicare a pesticidelor vor fi inspectate, iar pulverizarea aeriană ar urma să fie interzisă, în general, cu anumite excepții. Planul face inclusiv referire la protecția mediului acvatic și a apei potabile, protecția zonelor sensibile unde utilizarea pesticidelor va fi strict interzisă, gestionarea integrată a combaterii dăunătorilor și stabilirea unor indicatori de risc”, crede Lidia Giosan.

Ministerul Agriculturii îşi propune să diminueze riscurile asociate utilizării pesticidelor, inclusiv prin promovarea bunelor practici agricole și organizarea unor cursuri de instruire pentru cei care utilizează sau distribuie pesticide. Totodată, planul de acțiune prevede consolidarea unui sistem de control la nivelul rețelelor județene, menit să verifice implementarea corectă a măsurilor prevăzute. Armonizarea practicilor cu privire la utilizarea pesticidelor cu cele solicitate de UE, implică și reorganizarea sistemului de omologare a produselor de protecție. Fiindcă această reorganizare va duce la dispariția anumitor PPP-uri, riscurile ca agricultorii să-și îndrepte atenția către pesticide ilegale și contrafăcute se majorează.

„O atenție deosebită este acordată diminuării impactului asociat utilizării PPP-urilor asupra insectelor polenizatoare. Astfel, insecticidele periculoase pentru albine nu vor putea fi aplicate pe culturi în timpul înfloritului sau în sezonul activ al albinelor. Mai mult, apicultorii trebuie informați cu privire la activitățile de pulverizare asupra culturilor din apropierea stupilor. Aceștia vor trebui să îndepărteze sau să acopere stupii în timpul aplicării insecticidelor, cât și după tratament”, concluzionează sursa amintită.