Contenciosul, pe înțelesul tuturor


Se scrie „Legea nr. 554/2004, Actualizata 2014, a contenciosului administrativ” și se traduce „Codul haosului în CJ Vâlcea”. Este vorba de un text pentru care juriștii PNL -ului și PSD-ului, mai precis Victor Stănculescu și Adrian Bușu se înțeleg ca nemții și francezii la Verdun. Îndeosebi, articolul 14: Suspendarea executării actului administrativ aduce Puterea și Opoziția într-un etern vals juri­dic. Pentru că e vorba de banii tuturor pe care acești domni îi toacă în infinite contre, ne-am decis să vă prezentăm textul integral pentru care Consiliul este paralizat de peste o lună de zile: Articolul 14: (4)Hotărârea prin care se pronunță suspen­darea este executorie de drept . Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comu­nicare. Recursul nu este sus­pensiv de executare. (5)În ipote­za în care se emite un nou act administrativ cu același conținut ca și cel suspendat de către instanță, acesta este suspendat de drept, în acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă. (6)Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleași motive. (7)Sus­pen­darea executării actului ad­ministrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei sus­pen­dării.

Posting....