Consiliul Județean vrea să acceseze bani europeni pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca


Consiliul Județean a lansat, acum ceva vreme, licitația publică privind elaborarea docu­mentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții Consolidarea și reabilitarea ener­getică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca. Data licitației este 5 mai și, potrivit caietului de sarcini, CJ Vâlcea intenționează să depună, în calitate de soli­ci­tant eligibil în cadrul POR 2014-2020, Axa prio­ritara 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, o cerere de finanțare. Prin proiect se propune consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Re­cu­perare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca. În vederea accesării fondurilor nerambursabile, dar și pentru stabilirea de către proiectanți – specialiști a categoriilor de lucrări care sunt necesare a se realiza în cadrul proiectului, este necesară elaborarea temei de proiectare, a documentației de avizare a lucrărilor de inter­venție (DALI), expertizei tehnice, studiilor co­nexe (studiu geotehnic, audit energetic etc.), documentațiilor necesare obținerii certificatului de urbanism și a acordurilor, avizelor și autori­za­țiilor aferente obiectivului de investiții.