Conferință națională organizată de ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova


Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova a reprezentat și reprezintă una dintre instituțiile academice importante ale Olteniei, în special, și a sistemului de cercetare de la nivel național.
Ținând cont, pe de o parte, de tradiția institutelor de cercetare din cadrul Academiei Române de a organiza periodic manifestări științifice de interes regional, național sau internațional, iar pe de altă parte de nevoia de promovare a rezultatelor științifice obținute de cercetători, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova organizează Conferința anuală, în zilele de 20-21 octombrie 2022. Aflată la cea de-a treia ediție, manifestarea tinde să devină un reper în evidențierea celor mai noi și valoroase cercetări privitoare la trecutul și prezentul Olteniei istorice, la studierea istoriei poporului român pe baza colecțiilor de manuscrise și documente, a periodicelor, precum și a lucrărilor de specialitate care au pus în evidență tradiția viețuirii românilor pe aceste meleaguri.
Conform programului afișat pe site-ul Institutului (www.icsu.ro), deschiderea oficială a evenimentului care își propune să devină o platformă de dezbatere pentru stimularea și promovarea cercetărilor multi și transdisciplinare, va avea loc joi, 20 octombrie 2022, începând cu ora 09.00. Dezbaterile vor continua vineri, 21 octombrie 2022, începând cu ora 09.00.
Lucrările acestei conferinței se vor desfășura pe mai multe secțiuni tematice: Studii de arheologie și istorie; Viața cotidiană și evoluție socio-economică; Perspective juridice și realități (inter)naționale; Studii culturale. Elemente de identitate românească; Femeia între tradiție și modernitate. La conferință participă cercetători de profil variat, reprezentanți ai instituțiilor, societăților și revistelor academice care vor aborda subiecte de actualitate și de mare interes. Comunicările științifice vor fi prezentate pe platformă on-line, ca și la edițiile anterioare.
• Cercet. științ. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, purtător de cuvânt al ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova