Concluzia mediului de afaceri străin din județ: „Forța de muncă îmbătrânită – o nouă amenințare pentru economia Vâlcii!”


Camera de Comerț și Indus­trie Vâlcea a organizat, ieri la prânz, o întâlnire între autori­tățile județului și mai mulți dintre investitorii străini. Actualul și fostul prefect, adică Radu Ren­ga și Dumitru Cornoiu au fost cei mai de seamă dintre oamenii județului care au răspuns și chiar completat doleanțele me­diu­lui străin de afaceri din Vâlcea.
Una dintre concluziile cele mai amare ale întâlnirii de ieri a fost schimbul de generații la nivelul pieței muncii. Faptul că, în ciuda unor beneficii deloc neglijabile (pregătire profesio­nală la locul de muncă, transport sau chiar o masă pe zi), majo­ritatea tinerilor vâlceni nu este atrasă de un loc de muncă aproa­pe de casă în favoarea unor slujbe umi­litoare și tempo­rare a fost remar­cat și deplâns de toată lumea. La propunerea conducerii Camerei, acest tip de întâlniri va deveni o obișnuință la care vot fi invitați și reprezentanți ai ISJ tocmai pentru a determina și regla mia precis cererea venită dinspre angajatori.