CJ începe anul nou cum l-a terminat pe cel vechi: cu ochii pe Buget!


Ședința de miercuri a aleșilor Vâlcii se anunță deosebit de interesantă. Prima întâlnire a consilierilor județeni din anul 2018 are pe ordinea de zi:
• Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 28 decembrie 2017;
• Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, de la ultima ședință ordinară și până în prezent;
• Informare privind activitatea din trimestrul IV 2017 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2017;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne și a Listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumuturile interne, pe anul 2018;
• Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice finanțate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021;
• Proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2018;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Vâlcea, pentru anul școlar 2018 – 2019;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Anticorupție și Consiliul Județean Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentaților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” SA, să declanșeze procedura de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății;
• Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, a unor spații care aparțin domeniului public al Județului Vâlcea, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu, nr. 8, județul Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 51 din 31 martie 2017;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. a) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 40 din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești;
• Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. b) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 22 din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de șase luni, a funcției publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, de Udubașa Daniela Ștefania, consilier, gradul profesional superior;
• Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de șase luni, a funcției publice de conducere de Director executiv adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, de către Diaconu Jana, consilier juridic, gradul profesional superior.