Cine este marele câștigător al Loteriei PNDL II în Vâlcea? (Partea a II-a)


Lista Obiectivelor de Investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020, în județul Vâlcea pentru un total de 745,231,407.27 lei:
• Horezu: Modernizare strada Mircea cel Bătrân, cu lărgire la patru benzi de circulație – 2,104,264.20; Construire Creşă „Pomul Vieţii” – 3,411,855.00; Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program prelungit cu 10 săli de grupă, nr. 1– 4,138,116.00; Reabilitare, modernizare şi dotare corp B Corp C şi sala de sport din cadrul Liceului „Constantin Brâncoveanu” – 7,308,383.00;
• Ocnele Mari: Reabilitare poduri, podețe și punți pietonale – 1,750,000.00;
• Orlești: Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, satele Scăioși, Aurești – 7,401,261.00;
• Oteșani: Pod din beton armat: 738,339.00; Extindere, reabilitare, anvelopare termică, modernizare și dotare Ansamblu școlar Cârstănești – 2,277,685.00; Pod peste pârâul Luncavăț, Punctul Vâlculești, sat Cârstănești – 3,766,750.00;
• Păușești-Măglași: Extindere și modernizare Școala generală Valea Cheii –687,498.00; Reabilitare Dispensar medical uman – 997,450.00; Extindere rețea de alimentare cu apă – 1,389,087.61;
• Păușești: Școala gimnazială Păușești Otăsău – 480,000.00; Reabilitare Grădinița Barcanele – 640,887.00; Reabilitare DC 126 Păușești – Băile Govora – 1,038,682.00;
• Perișani: Modernizare Grădinița Mlăceni – 362,183.00; Pod beton armat peste pârâul Perișani punctul „La Ion din Vale” și amenajare drum de acces 135 m.l. – 1,809,172.00;
• Pesceana: Reabilitare și modernizare Dispensar uman – 687,135.48; Extindere, reabilitare și modernizare Școala gimnazială – 1,631,085.52; Construire Grădiniță cu program prelungit – 2,263,700.78; Construire poduri și podețe peste pârâurile Pesceana și Negraia – 4,285,844.50; Asfaltare şi modernizare drum comunal DC 112 şi construire două poduri – 9,745,248.53;
• Pietrari: Modernizare și dotare Dispensar uman, sat Pietrari – 1,018,283.00; Pod din beton armat 3×21 m, peste pârâul Otăsău, punct la Miroiu-Coastele Cernii – 2,600,149.74; Reabilitare Școala gimnazială sat Pietrari – 3,285,363.90;
• Popești: Modernizare Dispensar în satul Popești – 612,076.50, Modernizare Școala gimnazială Urși – 1,020,127.50; Modernizare Școala gimnazială și construire sală de sport, sat Dăești – 3,574,403.00; Sistem de canalizare menajeră 25 km în satele: Popești, Meieni, Dăești și Curtea – 9,385,173.00;
• Prundeni: Reabilitare şi modernizare Școala în sat Zăvideni – 693,489.66; Extindere, reabilitare și modernizare Grădinița Călina – 1,556,317.98; Reabilitare şi modernizare Unitate sanitară P+1+M – 2,419,450.79; Extindere reţea de canalizare – 12,216,585.00;
• Racovița: Alimentare cu apă și canalizare în sat Tuțulești – 5,865,748.00;
• Roești: Asfaltare și modernizare drum comunal DC 112 și construire un pod – 10,612,464.13;
• Roșiile: Extindere rețea canalizare apă uzată și menajeră 9,7 km – 3,366,420.75; Extindere rețea alimentare cu apă 25,3 km – 3,509,238.60;
• Runcu: Modernizare DC 119 Valea Babei-Surpați-Urluiești – 4,533,970.00;
• Sălătrucel: Construire pod peste pârâul Coiscă în punctul „Anuța” – 2,593,830.00;
• Scundu: Reabilitare Școala Gimnazială – 1,283,823.00; Reabilitare şi modernizare Dispensar – 1,569,439.47;
• Sinești: Consolidare, etajare, reabilitare, modernizare și dotare Școală – 4,574,977.61;
• Slătioara: Construire Dispensar medical, sat Mogești – 2,572,982.00; Modernizare drumuri de interes local L=3,983 km – 3,644,637.40;
• Stănești: Reabilitare si modernizare Școala gimnazială – 703,362.59; Reabilitare și modernizare Dispensar uman – 769,023.00; Poduri, punţi pietonale şi podeţe – 3,023,234.00;
• Stoenești: Dotare cu calculatoare, videoproiectoare și mobilier școlar a Școlii gimnaziale – 199,363.00; Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Zmeurătu – 2,210,783.00; Extindere rețea de canalizare menajeră – 10,560,476.00;
• Stoilești: Construcția de poduri de interes local în satele Ghiobești, Stănești și Izvoru Rece – 2,526,629.00; Modernizare drum comunal DC 37 și uliță Centru Magazin Urși – 4,971,021.00;
• Stroești: Reabilitare Dispensar uman – 635,473.09; Asfaltare ulițe – 2,087,190.88;
• Sutești: Amenajare pod peste valea pârâului Verdea, str. Mătușari – 367,187.39; Extindere, reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII în sat Măzili – 2,628,612.06;
• Şirineasa: Realizare pod peste Luncavăț, Ciorăști-Valea Alunișului – 355,000.00; Asfaltare DC 122 Șirineasa-Slăvitești km 0+702-3+370 – 512,468.43; Extindere clădire Școala gimnazială clasele I-VIII comuna Șirineasa, corpul A – 513,779.58;
• Ştefănești: Reabilitare DC 56 Duzi-Dobruşa – 1,432,452.00;
• Şușani: Modernizare Școala primară Stoiculești – 513,893.53; Modernizare Dispensar medical Șușani – 674,530.91; Modernizare Școala primară Râmești – 1,548,953.15; Construire șase poduri în punctele: La Botea, La Sârbi, Linia Mica-Răduţ, Cătunul Anuţeşti, La Gagila, La Hotar – 2,206,350.00; Modernizare Școala gimnazială Ușurei – 2,552,089.64; Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă – 8,150,206.00;
• Tetoiu: Realizare grup sanitar la unitatea de învățământ Grădinița cu program normal Nenciulești (fosta Școală cu clasele I-IV Nenciulești) – 112,828.33; Reabilitare termică prin anvelopare, înlocuire tâmplărie exterioară și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local vechi) – 828,452.36; Extindere sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satele Băroiu, Tetoiu și Budele – 1,397,300.65; Reabilitare termică prin anvelopare și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local nou) – 1,678,870.39; Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în toate satele – 8,152,852.74;
• Titești: Construire pod pe drumul Cimitirului în punctul „La Nicodim” – 473,444.00;
• Tomșani: Construcţie pod din beton armat peste pârâul Bistriţa în punctul „Boereasca” – 2,327,535.79; Construire pod peste râul Bistriţa, punct „Chiceni”, DC 133 – 3,532,564.00;
• Vaideeni: Extindere şi reabilitare Școala cu clasele I-IV Atârnaţi – 588,870.58; Reabilitare şi modernizare Şcoală cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece – 832,172.95; Reabilitare Școala în satul Mariţa – 920,490.34; Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Dispensar uman din satul Vaideeni – 1,973,551.01; Aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării unor lucrări de reabilitare şi modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, sat Vaideeni-Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti – 12,305,636.00;
• Valea Mare: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED și telegestiune – 502,754.38; Pod metalic structură flexibilă pe drum local Bătăşani-Toteşti peste valea Bătăşani – 560,473.46;
• Vlădești: Modernizare și dotare Școala gimnazială „Grigore Mihăescu” (corpuri A+B) – 470,067.00; Drumuri de interes local – 1,445,391.34; Construcţie pod peste râul Olăneşti – 2,371,301.19;
• Voineasa: Asfaltare strada Decindea, amenajare spații parcare și pod din BA peste râul Lotru, punct La Punte Piață – 249,398.07; Reparare și consolidare pod peste pârâul Voineșița – 608,459.00;
• Zătreni: Anvelopare Școala Zătreni – 496,752.00; Extindere canalizare în satele Valea Văleni, Ciortești, Zătreni, Manicea și Butanu – 2,537,129.00.