Cinci mame cu opt copii, în Centrul Maternal


Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea a aprobat găzduirea, în Centrul Ma­ternal, a cinci mame și opt copii. Po­trivit datelor furnizate de către directorul exe­­cutiv al instituției, Nicolae Badea (foto), moti­vele care au impus găzduirea sunt lipsa de locuințe, a veniturilor, dar și nesus­ți­nerea din partea familiei naturale. Men­țio­năm că niciuna dintre mamele din Centrul Ma­ternal nu este minoră. Per­soa­ne­le găz­duite beneficiază de îngrijire și asis­tență medicală, socializare și pe­tre­cere a timpului liber. Menționăm că, la finele anului 2015, s-a reușit reintegrarea în familia naturală a unui cuplu mamă-copil.