Cercetașii, „pe undele” din Perișani


În zilele de 10 și 11 decembrie, membrii Radioclubului Cozia vor lucra în programul WFF din situl Natura 2000 Munții Făgăraș, codificat YOFF – 309.

Situl Natura 2000 Munții Făgăraș se întinde pe patru județe: Sibiu, Brașov, Vâlcea și Argeș, iar din partea vâlceană a sitului, 51% „aparține” co­munei Perișani.  Din datele furni­zate de Ioachim Jidoveanu, președintele Radioclubului Cozia Râmnicu Vâlcea, se va lucra cu indicativul YO7KRS al radioclubului în portabil pentru comu­na Perișani, sat Perișani, în benzile de 40 metri (7 MHz) și 20 metri (14 MHz). Acţiunile din cadrul programului World Flora and Fauna abreviat WFF sunt foarte căutate de radioamatorii din Ro­mânia, din Europa şi din alte conti­nente pentru că pe baza con­fir­mărilor legăturilor realizate cu staţii care lucrează din arii naturale pro­te­ja­te pot obţine diplomele speciale care se acordă în cadrul programului. Cu ocazia deplasării la Perişani radioa­­ma­torii de la YO7KRS vor desfăşura şi activităţi de promovare a radioa­ma­to­rismului în rândul copiilor şi tinerilor din localitate.