„Ceramica de Horezu” vă așteaptă la Muzeul Satului


Muzeul Satului Vâlcean este gazda expoziţiei  „Ceramica de Horezu”, unde pot fi admirate obiecte de lut, cum ar fi: străchini, ulcioare, blidare, taiere, căni, executate de-a lungul timpului de olarii horezeni. Conform șefului de secție, Ionuț Dumitrescu, pe lângă aceste obiecte cu o valoare atât artistică, cât şi istorică, vizitatorii pot admira două costume populare din aceeaşi zonă, dar şi câteva carpete şi covoare: „Taierele horezene sunt, în mic, asemănătoare cu operele literare. Ele au o structură care inclu­de tema, compoziţia, subiec­tul şi personajele. Ca mod de expunere, olarii se folosesc în făurirea decoraţiei de descriere, de naraţiune şi de dialog. Limba şi stilul ceramicii horezene cuprind motive care îmbogăţesc posibili­tă­ţi­le de exprimare, printr-o serie întreagă de ornamente. Elemen­tele constitutive ale decorului contribuie la realizarea unor com­po­ziţii ornamentale care alcătu­iesc ansambluri compoziţionale ce vădesc talentul şi simţul cro­ma­tic al creatorilor olari. Vreau să adaug și că toate piesele expuse fac parte din patrimoniul Muzeului Satului Vâlcean şi au o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani”.

Posting....