Cele mai importante noutăţi pentru pensionarii vâlceni


• conducerea Casei Judeţene de Pensii vine cu toate detaliile referitoare la pensiile anului 2016

Domnule director Gabriel Andreescu, Casa Națională de Pensii Publice anunță că, începând cu data de 1 ianuarie 2016, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și Legea bugetului de stat pe anul 2016 sunt introduse o serie de noutăți. Care are fi cele mai importante dintre acestea despre care ar trebui să afle toţi pensionarii vâlceni?
În primul rând, daţi-mi voie ca, prin intermediul ziarului dvs., să le transmit tuturor beneficiarilor, pensionarilor şi cititorilor Curierului, cele mai bune gânduri la început de an. Ca să trecem la întrebarea dvs, aş vrea să încep cu valoarea punctului de pensie care este de 871,7 lei. La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespun­zătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, adică 13.405 lei. Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 938 lei.
Vorbiţi-ne puţin despre cotele de contribuţie…
Ei bine, cotele de contribuţie de asigurări sociale vor fi: pentru condiţii normale de muncă: 26,3 %; pentru condiţii deosebite de muncă: 31,3%; pentru condiţii speciale de muncă: 36,3%. De asemenea, vreau să menţionez: cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este, în anul 2016, de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
Şi la privat?
Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 5,1% și este inclusă în contribuția individuală de asigurări sociale.
Despre ce venituri e vorba?
La încheierea contractelor de asigurare socială, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei. În cazul venitului minim lunar asigurat de 938 lei, cota de contribuție de asigurări sociale de stat este de 247 lei, iar pentru venitul maxim lunar asigurat de 13.405 lei, cota de contribuție de asigurări sociale de stat este de 3.526 lei. Nu pot să trec cu vederea şi faptul că, tot de la 1 ianuarie 2016, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul de pensie, în ordine, a următoarelor: contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată legii; suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.
Ce trebuie ştiut despre ajutoarele de deces?
Cuantumul ajutorului de deces este de 2.681 lei, în cazul decesu­lui asiguratului sau pensionaru­lui;1.341 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asigu­ra­tului sau pensionarului. La calculul venitului impozabil lunar din pensii se deduc, în ordine: contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii care  se aplică numai asupra părții de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie, respectiv 872 lei; suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 400 lei, iar cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 698 lei.
Care este programul pentru ajutoarele de deces?
Aşa după cum am afişat şi la intrare în instituție, din 8 ianuarie, revenim în activitate.

Posting....