Cei mai talentați șahiști din sudul României s-au întrecut la Cupa Bibliotecii „Antim Ivireanul”


• directorul Remus Grigorescu a oferit premii câștigătorilor

Sâmbătă și duminică, în Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat prima ediție a întrecerii de șah denumită Cupa Bibliotecii Jude­țene „Antim Ivireanul”. Evenimen­tul a fost unul de anvergură națio­nală, la startul său aliniindu-se 32 de tineri concurenți din mai multe orașe, precum București, Craiova și, evident, Râmnicu Vâlcea. Deși vârsta participanților a fost destul de mică, între 7 și 14 ani, aceștia au oferit jocuri de calitate, dovedind o mare pasiune pentru „sportul min­ții”. Prin intermediul di­rectorului Re­mus Grigorescu, Bi­blioteca Ju­de­țeană „Antim Ivirea­nul” (princi­palul organizator al eve­nimentului) a oferit tuturor parti­ci­panților câte o carte. De aseme­nea, la finalul concursului, câștigă­torii au primit premii constând în bani (primii trei clasați), cupe, di­plome și medalii.

Posting....