Miercuri, de Buna Vestire: „cea mai extraordinară” ședință ordinară din istoria CJ Vâlcea!


La mijlocul săptămânii, legislativul vâlcean se reunește în plină pandemie COVID-19 pentru o ședință care este ordinară numai pe hârtie. După cum se cunoaște, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat, luni, 23 martie, că va propune consilierilor județeni, în ședința ordinară de miercuri, 25 martie, alocarea de fonduri pentru achiziționarea unui aparat de testare pentru Coronavirus. Când va ajunge să fie funcțional, acest aparat ce va fi achiziționat cu fonduri de la Consiliul Județean le va fi în mod cert de folos vâlcenilor și medicilor în lupta cu temutul virus! Se estimează că aparatul ar putea ajunge la Vâlcea în jurul datei de 15 aprilie.
Ordinea de zi a ședinței de miercuri cuprinde: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 18 februarie 2020, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea, de la ultima şedinţă ordinară și până în prezent, Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate CJ Vâlcea şi a solicitărilor privind accesul la informaţiile de interes public în perioada 1.01.2019-31.12.2019, Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea RAJDP Vâlcea, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier judeţean al lui Comşa Ioan, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJ Vâlcea nr. 209 din 25 septembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RAJDP Vâlcea, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor CA al RAJDP Vâlcea, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între CJ Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Asociația „Călător prin România”, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între CJ Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti, Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil-teren din domeniul public al Comunei Galicea, în domeniul public al Judeţului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea SJU Vâlcea a unui bun mobil ce aparține domeniului privat al Judeţului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri mobile și darea acestora în administrarea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului Doinei Gănescu, managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului lui Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului lui Claudiu-Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului lui Dumitru-Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului lui Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului lui Octavian Costin, managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Acord Unic, Diverse.