Ce zic și sindicaliștii de la CET Govora?


La ședința Comisiei de Dialog Social desfășurată luni, la sediul Prefecturii, singurul reprezentant al CET Govora a fost liderul de sindicat Nicolae Tomoiu. Liderul „Sindicatului 2015 CET Govora” a dat citire unui memoriu către Florian Marin, reprezentantul Guvernului în Vâlcea. Cel mai important pasaj al acestui document a fost: „La deschiderea procedurii insol­ven­ței, salariații erau organizați în 12 sindicate care, în anul 2018, au reușit să se constituie într-un sindicat reprezentativ „Sindicatul 2015 CET Govora”, având un număr de 1.300 membri. La nivel de societate, a fost încheiat Contract Colectiv de Muncă valabil în perioada 2018-2020. După intrarea în insolvență, CET Govora a adoptat o serie de măsuri pentru eficientizarea activității, atât în vederea reducerii cos­turilor cât și pentru creșterea veniturilor. O măsură importan­tă în vederea redresării socie­tății a fost și reducerea chel­tuielilor cu forța de muncă, prin disponibilizarea a aproximativ 500 de salariați în perioada mai 2016-decembrie 2018. Schema de personal este eficientizată în permanență, astfel în luna februarie 2019 s-a aprobat reorganizarea activității din cadrul societății CET Govora, în sensul restrângerii acesteia, prin reducerea numărului de personal cu 156 posturi.
În situația dată, salariile personalului CET Govora nu au putut fi majorate, existând decalaje majore față de celelalte societăți de pe platforma chimică. Înțelegând situația economică dificilă a societății, salariații CET Govora au acceptat chiar și în aceste condiții să își desfășoare activitatea cu responsabilitate și profesionalism în vederea furnizării de energie termică și electrică către consumatori în condiții de continuitate și siguranță.
Dacă CET Govora nu menține prețul la nivelul costurilor, cel mai important efect asupra societății îl reprezintă neconformarea la schema EU ETS (imposi­bili­tatea achiziționării certificatelor EUA CO2) pentru anul 2018 și plata unei amenzi pentru neconformare în sumă de 26 milioane euro, respectiv 100 euro EUA nerestituit, ceea ce conduce la intrarea societății în incapacitate de plată, fără posibilități de redresare și prin urmare aceasta se va afla în stare de faliment.”