Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

5 august 2020

Ce înseamnă normele de venit în agricultură?


Badele_florel2• normele de venit pentru impozitul care va fi aplicat persoanelor fizice din agricultură, de la 1 februarie 2013, au fost publicate în 23 ianuarie în Monitorul Oficial
 

Conform Ordonanţei de Urgenţă de modificare a Codului Fiscal, adoptată de Guvern, în sectorul vegetal, nivelul nor­mei de venit a fost stabilit pe fiecare cul­tu­ră în parte pe unitatea de suprafaţă (ha).

Pentru detalii, am luat, din nou, legătura cu directorul Direcţiei Agricole Vâlcea, inginerul Florel Bădele. Acesta ne-a relatat, cu amabilitate, că: „La cere­ale, impozitul se va aplica la supra­feţe mai mari de 2 ha, iar norma de venit este de 449 lei/ha, la plante oleaginoase – 458 lei/ha, la cartof – 3.488 lei/ha, iar la sfecla de zahăr – 697 lei/ha. Pentru tu­tun, norma de venit a fost stabilită la 1.060 lei/ha, pentru o suprafaţă mai mare de un hectar. La legumele de câmp, limita neimpozabilă este de 0,5 ha, iar pentru ce depăşeşte această su­pra­faţă, norma de venit este de 4.001 lei/ha. Legumele în spaţii protejate au o normă de venit de 8.033 lei/ha pentru suprafeţele ce depăşesc 0,2 ha. La live­zile şi viile pe rod, impozitul se va aplica la o suprafaţă mai mare de 1,5 ha, res­pec­tiv 0,5 ha, iar normele de venit au fost stabilite la 4.709 lei/ha, respectiv 1.385 lei/ha. Pentru flori şi plantele orna­men­tale, norma de venit a fost stabilită la 11.773 lei/ha, pentru o suprafaţă mai mare de 0,3 ha. Conform actului norma­tiv, începând cu anul fiscal 2014, nor­me­le de venit vor fi stabilite de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi aprobate de direcţiile generale ale Finanţelor Publice, fiind calculate în funcţie de venitul brut obţinut de agricultori din activităţile agricole din care se scad cheltuielile.”

Potrivit spuselor directorului Florel Bădele, fermierii care plăteau impozitele prin sistemul de contabilitate în partidă simplă vor fi impozitaţi numai cu 16% din normele anuale de venit. 5,5% din su­mele colectate vor merge la Fondul Na­ţio­nal Unic de Asigurări de Sănătate. Agri­cultorii persoane fizice vor plăti im­po­zitul în două tranşe, pe 25 octombrie şi pe 15 decembrie.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized